Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Sort asc Kerkfoto's Orgels
2003 Drachten Gereformeerde kerk - Noorderkerk noord Stationsweg 19 Smallingerland Friesland Afgebroken 0
2005 Drachten Gereformeerde kerk De Opdracht noord Stationsweg 150b Smallingerland Friesland Afgebroken 0
2040 Driezum (Driesum) Gereformeerde kerk Wouterswoude Voorweg 27 Dantumadeel Friesland Afgebroken 0
2049 Dronryp (Dronrijp) Gereformeerde kerk - Rehobothkerk Hearewei 15 Menameradiel Friesland Afgebroken 0
2570 Ferwert (Ferwerd) RK klooster Foswerd - Benedictijnen Ferwerderadiel Friesland Afgebroken 0
2798 Gorredijk (De Gordyk) Hervormde kerk Kerkewal 9 Opsterland Friesland Afgebroken 0
3121 Hallum RK klooster Norbertijnen (OPraem) - klooster Mariengaarde Hoofdorgel Mariengaarderweg Ferwerderadiel Friesland Afgebroken 0
3205 Harlingen (Harns) Doopsgezinde kerk Karremanstraat Harlingen Friesland Afgebroken 0
13192 Harlingen (Harns) Baptisten - Diverse Groeperingen Zuiderstraat 21 Harlingen Friesland Afgebroken 0
3216 Haskerdijken (Haskerdiken) Hervormde kerk De Kapelle Nieuwebrug - Langs de Rijksweg 32 Kapellewei 6 Heerenveen Friesland Afgebroken 0
3299 Heerenveen (It Hearrenfean) Gereformeerde kerk vrijgemaakt Baken (GKV) Minckelerstraat Heerenveen Friesland Afgebroken 0
3302 Heerenveen (It Hearrenfean) Hervormde kerk - Schoterlandse kerk Schoterlandseweg 24 Heerenveen Friesland Afgebroken 0
3490 Hemelum (Himmelum) RK klooster St Odulphus De Klaster Súdwest-Fryslân Friesland Afgebroken 0
22036 Oldeouwer (Alde Ouwer) Hervormde kerk De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
22037 Oudega (Aldegea) Hervormde kerk Schoterland Friesland Afgebroken 0
22038 Ouwster-Nijega (Ousternijegea) Hervormde kerk De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
22039 Rohel (Reahel) Hervormde kerk De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
3915 De Jouwer (Joure) Christelijk Afgescheiden Gereformeerde kerk Boterstraat De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
3923 Skuorregea (Schurega) Gereformeerde kerk Vaart Heerenveen Friesland Afgebroken 0
3927 Jutrijp (Jutryp) Hervormde kerk - St Johannes Baptistekerk Hommerts Rijperwei 28 Wymbritseradiel Friesland Afgebroken 0
Pas zoekopdracht aan