Spring direct naar: Over deze site | Bronvermelding | Copyright | Webmaster | Gebruikte afkortingen | Versie overzicht

Over deze site

Kerk & Orgel is een database met een grote hoeveelheid informatie (22449 orgels en kerken en meer dan 15.000 foto's) over orgels en kerken in Nederland, het levenswerk van Flip Veldmans. De informatie is gezien vanuit de ogen van een organist. Ook orgels buiten kerken zijn beschreven, voor zover bekend. Deze site heeft veel te danken aan diverse mensen die foto's en andere informatie aanleverden.

Flip Veldmans was organist en dirigent van de St-Gummaruskerk in Steenbergen en gaf o.a. les aan de Gemeentelijke Muziek- en balletschool in Bergen op Zoom. Hij studeerde orgel, piano en koordirectie aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek in Utrecht, waar Bernard Bartelink een van zijn docenten was. Zijn solo diploma orgel haalde hij aan het Rotterdams Conservatorium bij Arie J. Keizer. Daarna verfijnde hij zijn orgelspel verder bij Stanislas Deriemaeker in Antwerpen. Als vrijwilliger zat hij zo’n 30 jaar in regionale- en landelijke besturen van de NSGV, waar hij vele cursussen en lezingen heeft gegeven om kerkorganisten op te leiden.

Flip had een passie voor de geschiedenis van kerken en orgels. Als kind begon hij al met het verzamelen en beschrijven van disposities van orgels. Later vooral om bij het geven van concerten te kunnen beschikken over de historie van het orgel en met de disposities de juiste stukken te kunnen spelen die geschikt waren voor het orgel i.v.m. klankkleur en mogelijkheden.

Hij heeft een enorme hoeveelheid gegevens hiervoor verzameld. Eerst in een kaartsysteem, daarna in een database, die zijn zoon Ferdinand speciaal voor hem gemaakt had. Op 15 oktober 2006 is deze online gezet in een eerste versie van de website Orgels in Nederland. De website is daarna verder ontwikkeld en kreeg in september 2009 zijn definitieve naam Kerk & Orgel.

Op 3 november 2018 is Flip na een kort ziekbed overleden. Tot op het allerlaatst hield de site hem bezig en zag hij er naar uit om er weer aan verder te kunnen werken. Dat heeft helaas niet meer zo mogen zijn. In zijn herinnering willen we zijn werk heel graag laten voortbestaan. Met ingang van oktober 2020 is Kerk & Orgel overgedragen aan het Nationaal Instituut voor de Orgelkunst.

Bronvermelding

De informatie op deze site is eigendom van het Nationaal Instituut voor de Orgelkunst en mag niet zonder toestemming gebruikt of in enige vorm gedupliceerd worden. Neem voor informatie contact op.

Webmaster

De software en het ontwerp van deze site is van de hand van Ferdinand Veldmans.

Gebruikte afkortingen

b orgelbouwer
(tr.) transmissie
aanv aanvulling
ap aangehangen pedaal
Bw bovenwerk
disp.map dispositiemap vb. Monumentenzorg
EL elektrische tractuur
EP elektrisch pneumatische tractuur
ev luth kerk Evangelisch Lutherse kerk
Hw hoofdwerk
kab.org kabinetorgel
KIL kerken in Limburg
KKOR Katholieke Klokken- en Orgelraad
knock Dispositien der merkwaardigste Kerk-orgelen - Nicolaas Arnoldi Knock
lno langs Nederlandse orgels uitgave Bosch & Keuning, Baarn
M mechanische tractuur
ned hervormde kerk Nederlands Hervormde Kerk
NO Nederland Orgelland
Nw nevenwerk
o overplaatsing van het orgel
O & E organist & erediens
Opos Onderpositief
orgm orgelmaker
OV  De Orgelvriend
Ped pedaal
Pn pneumatische tractuur
r restauratie van het orgel
RK kerk Rooms Katholieke kerk
RK klooster Rooms Katholiek Klooster
Rw rugwerk
van 't kruys  M.H. van 't Kruys -Verzameling van disposities der verschillende orgels in Nederland
VEKA-systeem (VErendeKAntslepen)-systeem
vervolg knock Aantekeningen bij dispositien der merkwaardigste Kerkorgelen - N.A. Knock
vp vrij pedaal
WO II Tweede Wereldoorlog

 

Versie overzicht

3.0 27-08-2018 Grote update van het data model. Kerken en orgels zijn nu gesplitst, waardoor duidelijker wordt welke orgels bij een en dezelfde kerk horen.
Aanpassingen zullen voor een deel van de data zichtbaar zijn.
2.4 13-08-2018 In uitgebreid zoeken kan nu ook op fotograaf worden gezocht.
2.3 30-07-2016 Slim zoeken, waarbij zowel op namen als plaatsen kan worden gezocht.
2.1 30-04-2013 Groot onderhoud. Nieuw datamodel voor plaatsen/gemeentes/provincies. Automatische aanvulling/suggesties bij het zoeken.
Fotolijsten zijn tijdelijk niet beschikbaar.
2.0 01-01-2012 Zeer grote update met o.a. verbeterde navigatie, nieuwe record layout, relaties tussen kerken, Google Maps integratie, etc. etc.
1.4 23-07-2011 Fotolijst van kerken zonder foto's negeert nu kerken waarvan de foto op "geen" staat.
Diverse kleine verbeteringen (zie tickets).
1.3 11-06-2011 Uitgebreid zoeken doet het weer, diverse problemen opgelost.
In zoekresultaten kan nu ook op het sorteericoon geklikt worden om de zoekrichting te wisselen.
Fotolijsten zijn nu standaard ook op adres gesorteerd (na gemeente en plaatsnaam).
1.2 02-06-2011 Kerken hebben meer detail over hun status, ipv alleen of ze open/gesloten zijn.
In zoekresultaten kan in 2 richtingen gesorteerd worden door nog eens op de kolomnaam te klikken.
1.12 30-12-2009 Fotolijsten kunnen makkelijker gemaakt worden en hebben nu ook een printfunctie.
De contactpagina doet het weer, ook als je niet ingelogt bent.
1.11 05-08-2009 Sorteren werkt weer, altijd eindigend met sortering op plaatsnaam en naam.
PBase pagina cache werkte niet, dit is gerepareerd (database tabel ontbrak).
Lijst van recente records alleen zichtbaar na inloggen.
Link naar uitgebreid zoeken aan homepage toegevoegd en werkend gemaakt, ook zonder inloggen.
1.1 02-08-2009 Nieuwe sitenaam en lokatie.
Nieuwe functie voor uitgebreid zoeken.
Zoeken in PBase foto's verbeterd (zowel qua snelheid als qua resultaat).
Nieuwe layout homepage met o.a. links om snel door provincies te kunnen bladeren.
Lijst van meest recente wijzigingen aan homepage toegevoegd.
1.0 27-07-2008 Herontwerp van record functies.
Nieuwe layout van het record formulier, met extra optie om aan te geven dat kerk gesloten is en lijst van provincies.
Nieuwe elementen ('gesloten' en 'foto op PBase' op zoekresultaten scherm.
Opzoeken foto's uit PBase gaat efficienter en flexibeler. URL kan ook weer gewist of veranderd worden.
Ticketsysteem om fouten en verzoeken tot wijzigingen bij te houden.
0.91 20-04-2008 Zoeken gaat standaard op complete namen, voor deelresultaten moeten nu * gebruikt worden.
Layout van zoekresultatenscherm geoptimaliseerd zodat de lijst hoger staat.
0.90 13-04-2008 Zoekresultaten worden nu in pagina's van maximaal 20 records getoond.
Gemeente namen worden ook in de zoekopdracht meegenomen.
Nieuwe-stijl meldingen na acties (direct terug naar vorig scherm).
Bij teruggaan naar vorig scherm wordt nu het juiste scherm getoond ('history' werkt nu).
0.83 06-04-2008 Veld 'gemeente' toegevoegd aan records.
Layout records aangepast.
0.82 29-03-2008 In zoekoverzichten kan nu de sorteervolgorde veranderd worden door op de kolomkop te klikken.
0.81 16-03-2008 Automatisch fotozoeken voor limburg gefixt.
Als al bekend is dat er geen foto's zijn wordt er niks op PBase gezocht.
0.80 10-02-2008 Automatische link naar foto's op PBase bij bekijken records.
Automatische cursorpositie hersteld.
0.70 27-12-2007 Zoekfunctie vereenvoudigd door zoeken op plaatsnaam en specificatie samen te voegen.
Wildcard functie (vraagteken) toegevoegd aan zoeken.
0.61 01-12-2007 Fotolijsten gecorrigeerd. Kunnen nu overweg met records waar > 1 foto is aangegeven.
Aantal foto's aangegeven in fotolijsten (voor zoeken met foto's).
0.60 26-08-2007 Fotolijsten toegevoegd.
Ook normale zoekresultaten geven nu aan of er een foto van de buitenkant van de kerk is.
0.51 04-06-2007 Layout van record velden verbeterd: teksten die bij elkaar horen worden uitgelijnd.
0.50 09-04-2007 Zoeken op plaats/naam toegevoegd.
Layout records verbeterd.
Regels van uitgebreide informatieblokken worden nu afgebroken.
Site XHTML compliant gemaakt.
Vorige zoekopdracht wordt nu onthouden.
0.4120-02-2007Automatische cursorpositie hersteld.
0.4004-02-2007Beveiliging/login toegevoegd.
0.3131-12-2006Fout met aanhalingstekens in wijzigen records opgelost.
0.30 29-12-2006 Cursor wordt nu automatisch in zoekvelden gezet.
Nieuwe menu optie "Ga naar record" toegevoegd.
Veld "dispositie" aan records toegevoegd.
Waarschuwing over niet bestaande index opgelost.
0.20 03-12-2006 Sortering zoekresultaten aangepast.
Enkele hulpteksten toegevoegd.
0.1015-10-2006Eerste versie van de site.