Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Sort asc Kerkfoto's Orgels
757 Baard Hervormde kerk - Gertrudiskerk Dekemawei 6 Littenseradeel Friesland In gebruik 0
809 Bakhuzen (Bakhuizen) RK kerk H Odulphus Sint Odulphusstraat 67 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland In gebruik + 2 0
814 Balk RK kerk H Ludgerus koororgel Raadhuisstraat 44 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland In gebruik 0
816 Balk Gereformeerde kerk De Paedwizer hoek Douwe Aukesstraat Siemen de Jongstrjitte 2 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland In gebruik 0
818 Balk RK kerk H Ludgerus hoofdorgel Raadhuisstraat 44 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland In gebruik 0
819 Balk Hervormde kerk It Breahûs aan de Luts Van Swinderenstraat 6 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland In gebruik 0
835 Ballum Hervormde kerk Camminghastraat 14 Ameland Friesland In gebruik + 2 0
915 Bears (Beers) Hervormde kerk - Mariakerk Tsjerkepaed 3 Littenseradeel Friesland In gebruik 0
925 Beetstersweach (Beetsterzwaag) Gereformeerde kerk - Ontmoetingskerk Achter de Hiemen 41 Opsterland Friesland In gebruik 0
928 Bitgum (Beetgum) Hervormde kerk St Martinus Buorren 13 Menameradiel Friesland In gebruik + 1 0
929 Bitgummole (Beetgumermolen) Gereformeerde kerk J H van Aismawei 11 Menameradiel Friesland In gebruik 0
1042 Burgum (Bergum) Gereformeerde kerk De Ikker Bulthuissingel 5 Tytjerksteradiel Friesland In gebruik 0
1047 Burgum (Bergum) RK kapel St Martinus Hillamaweg 37 Tytjerksteradiel Friesland In gebruik 0
1048 Burgum (Bergum) Hervormde kerk St Martinus - Kruiskerk Nieuwstad 5 Tytjerksteradiel Friesland In gebruik + 1 0
1067 Berltsum (Berlikum) Doopsgezinde kerk Vermaningsstrjitte 3 Menameradiel Friesland In gebruik 0
1068 Berltsum (Berlikum) Gereformeerde kerk - Kruiskerk Hofsleane 23 Menameradiel Friesland In gebruik 0
1069 Berltsum (Berlikum) Hervormde kerk - Koepelkerk H Michael Tsjerkestrjitte 2 Menameradiel Friesland In gebruik 0
1113 Burdaard (Birdaard) Gereformeerde kerk - Tsjerke Oan 'e Ie Ds R H Kuiperstraat 8 Ferwerderadiel Friesland In gebruik 0
1115 Burdaard (Birdaard) Hervormde kerk - Tsjerke op 'e Terp Kerkbuurt 3 Ferwerderadiel Friesland In gebruik 0
1127 Blauhûs (Blauwhuis) RK kerk H Vitus hoofdorgel Vitusdyk 27 Wymbritseradiel Friesland In gebruik 0
Pas zoekopdracht aan