Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Specificatie Sort asc Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
4269 Leeuwarden (Ljouwert) Gereformeerde kerk - Adelaarskerk wijk Bilgaard De Jokse 17 Leeuwarden Friesland Nieuwe bestemming 0
14384 Leeuwarden (Ljouwert) Kerkelijk Centrum De Schakel wijk Camminghaburen Havingastate 7 Leeuwarden Friesland In gebruik 0
2012 Drachten Gereformeerde kerk De Arke wijk de Drait Flevo 161 Smallingerland Friesland In gebruik 0
11922 Drachten Gereformeerde kerk Oase wijk Folegeren Ringweg 3 Smallingerland Friesland In gebruik 0
3208 Harlingen (Harns) Huisorgel Scheltinga A Wijk H 164 Zuiderhaven Harlingen Friesland Particulier 0
6643 Sneek (Snits) Christelijk Gereformeerde kerk (CGK) - Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV) - Witte Kerkje wijk Stationsbuurt Julianastraat 5 Sneek Friesland In gebruik 0
21824 Leeuwarden (Ljouwert) Christengemeente Goede Haven wijk Zuiderburen Leeuwarden Friesland In gebruik 0
23880 Boalsert (Bolsward) Gereformeerde kerk B-kerk Wipstraat Kleine Dijlakker Súdwest-Fryslân Friesland Niet in gebruik 0
2038 Driezum (Driesum) Gereformeerde kerk Wouderswoude Voorweg 27 Dantumadeel Friesland In gebruik 0
15122 Nes Hervormde kerk St Johannes Woudweg 45 Hoofdstraat 9 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
2040 Driezum (Driesum) Gereformeerde kerk Wouterswoude Voorweg 27 Dantumadeel Friesland Afgebroken 0
22049 IJpecolsga (Ypekolsgea) Hervormde kerk Ypecolsga Wymbritseradiel Friesland Afgebroken 0
14427 Leeuwarden (Ljouwert) Doopsgezinde schuilkerk Zwitserwaltje 14 Waag Leeuwarden Friesland Nieuwe bestemming 0
Pas zoekopdracht aan