Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Specificatie Sort asc Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
2051 Dronryp (Dronrijp) Hervormde kerk St Salvius - d'Alde Wite Tsjerkebuorren 17 Menameradiel Friesland In gebruik 0
2096 Ychtenbrêge (Echtenerbrug) Gereformeerde kerk Duimstraat 16 Lemsterland Friesland Nieuwe bestemming 0
2138 Ee (Ie) Gereformeerde kerk Eben Haezer Stienfeksterwei 15 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
2163 Eestrum (Jistrum) Gereformeerde kerk Marwei 2 Tytjerksteradiel Friesland Nieuwe bestemming 0
2164 Eestrum (Jistrum) Hervormde kerk St Petrus Schoolstraat 2 Tytjerksteradiel Friesland In gebruik + 1 0
2371 Elsloo Hervormde Dorpskerk Hoofdweg 42 Ooststellingwerf Friesland In gebruik + 1 0
2423 Ingelum (Engelum) Hervormde kerk St Christoforus Tsjerkeleane 5 Menameradiel Friesland In gebruik 0
2424 Ingwierrum (Engwierum) Hervormde kerk Tsjerkepaed 1 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
2564 Exmorra (Eksmoarre) Hervormde kerk Johannes de Doper Dorpsstraat 66 Wunseradiel Friesland In gebruik 0
2569 Ferwert (Ferwerd) Gereformeerde kerk Hogebeintumerweg 5 Ferwerderadiel Friesland In gebruik 0
2570 Ferwert (Ferwerd) RK klooster Foswerd - Benedictijnen Ferwerderadiel Friesland Afgebroken 0
2571 Ferwert (Ferwerd) Hervormde kerk Jacobus Kerkpad 4 Ferwerderadiel Friesland In gebruik 0
25792 Leeuwarden (Ljouwert) Stadsklooster Jabixhus Vijverstraat Leeuwarden Friesland In gebruik 0
2578 Finkum (Feinsum) Hervormde kerk St Vitus Holdingawei 51 Leeuwarderadeel Friesland Overgenomen 0
2580 Folsgare (Folsgeare) Hervormde kerk - Laurentiuskerk Tsjaerddijk 53 Wymbritseradiel Friesland In gebruik 0
2581 Foudgum Hervormde kerk - Mariakerk Piet Paaltjenspaad 1 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
2582 Frjentsjer (Franeker) RK klooster - Academiekerk - Mariakerk Academiestraat 10 Franekeradeel Friesland Niet in gebruik 0
2583 Frjentsjer (Franeker) Christelijk Afgescheiden Gereformeerde kerk Zilverstraat 46 Franekeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
2584 Frjentsjer (Franeker) Doopsgezinde kerk Hofstraat 1c Franekeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
2585 Frjentsjer (Franeker) Gereformeerde kerk - Zilverstraatkerk Zilverstraat 32 Franekeradeel Friesland Nieuwe bestemming + 1 0
Pas zoekopdracht aan