Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Specificatie Sort asc Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
5759 Pingjum (Penjum) Hervormde kerk - Victoriustsjerke - Victoriuskerk Grote Buren 8 Wunseradiel Friesland In gebruik 0
5775 Poppingawier (Poppenwier) Doopsgezinde kerk Binnenbuorren 6 Súdwest-Fryslân Friesland Nieuwe bestemming 0
5776 Poppingawier (Poppenwier) Hervormde kerk Binnenbuorren 12 Súdwest-Fryslân Friesland Nieuwe bestemming + 2 0
5831 Raard Hervormde kerk St Johannes de Doper De Buorren 8 Dongeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
5835 Rauwerd (Raerd) Hervormde kerk - Laurentiuskerk Buorren 9 Súdwest-Fryslân Friesland In gebruik 0
5860 Reitsum Hervormde kerk Flieterpsterdyk 16 Ferwerderadiel Friesland In gebruik 0
5861 Reitsum Gereformeerde kerk Flieterpsterdyk 23 Ferwerderadiel Friesland Nieuwe bestemming 0
5915 Ried (Rie) Hervormde kerk St Walburgis Kerkpad 1 Franekeradeel Friesland In gebruik 0
5938 Rijperkerk (Ryptsjerk) Hervormde kerk Slachtedijk 1 Tytjerksteradiel Friesland In gebruik + 1 0
24851 Rijs (Riis) kapel Van Swinderen - Huize Rijs De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
5942 Rijs (Riis) RK kapel De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
5943 Rijs (Riis) Huize Mooi Gaasterland Marderleane 1 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Nieuwe bestemming 0
5992 Rinsumageest (Rinsumageast) Hervormde kerk - Alexanderkerk Juckemaweg 3 Dantumadeel Friesland In gebruik 0
5993 Rinsumageest (Rinsumageast) Gereformeerde kerk (syn.) Kerkstraat 4 Dantumadeel Friesland Nieuwe bestemming 0
6044 Roodhuis (Reahûs) RK kerk H Martinus Slypsterwei 3 Littenseradeel Friesland In gebruik 0
25483 Sneek (Snits) RK Statie Singel Sneek Friesland Afgebroken 0
6045 Roordahuizum (Reduzum) Hervormde kerk - Vincentiuskerk Haadstjritte 2 Súdwest-Fryslân Friesland In gebruik 0
21767 IJlst (Drylts) RK klooster Ongeschoeide Karmelieten (OCD) Wymbritseradiel Friesland Afgebroken 0
6302 Rottevalle (Rottefalle) Doopsgezinde kerk Haven 16 - 18 Smallingerland Friesland In gebruik 0
6303 Rottevalle (Rottefalle) Hervormde kerk Buorren 18 Smallingerland Friesland Niet in gebruik 0
Pas zoekopdracht aan