Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Specificatie Sort asc Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
5516 Oosterzee (Eastersee) Gereformeerde kerk Buren 24 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Nieuwe bestemming 0
5518 Oosthem (Easthim) Hervormde kerk Johannes de Cingel 1 Wymbritseradiel Friesland In gebruik 0
5547 De Pein (Opeinde) Gereformeerde kerk Kommisjewei 184 Smallingerland Friesland In gebruik 0
5634 Ouwe-Syl (Oudebildtzijl) Doopsgezinde kerk - Julianakerk Dominee Schuilingstraat 6 Het Bildt Friesland Nieuwe bestemming 0
5635 Ouwe-Syl (Oudebildtzijl) Gereformeerde kerk Van Albadaweg 61 Het Bildt Friesland Niet in gebruik 0
5646 Oudega (Aldegea) Hervormde kerk - Ankertsjerke Pastorijstrjitte 23 Wymbritseradiel Friesland In gebruik 0
5647 Oudega (Aldegea) Hervormde kerk Johannes de Doper Aldewei 6 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland In gebruik 0
5648 Oudega (Aldegea) Hervormde kerk Sint Agatha - Sint Agatha Tsjerke Buorren 1 Smallingerland Friesland In gebruik 0
5649 Oudega (Aldegea) Gereformeerde kerk It Ljochtbaeken Buorren 31 Smallingerland Friesland In gebruik 0
5651 Oudehorne (Aldhoarne) Hervormde kerk Naftali - Naphtalikapel Schoterlandseweg 81 Heerenveen Friesland Afgebroken 0
5654 Oudemirdum (Aldemardum) Gereformeerde Gemeente - Boskerk - Bosktsjerke Huningspaed 3 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland In gebruik + 1 0
15793 Oudemirdum (Aldemardum) RK kerk Belgisch Kamp De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
5685 Oudeschoot (Aldskoat) Gereformeerde kerk - De Sionskerk Marktweg 55 Heerenveen Friesland In gebruik 0
5699 Oudwoude (Aldwâld) Hervormde kerk Foarwei 46 Kollumerland Friesland In gebruik + 1 0
5715 Paesens (Peazens) Hervormde kerk St Antonius de Buorren 9 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
5729 Parrega (Parregea) Hervormde kerk - Johannes de Doperkerk Kerkbuurt 3 Wunseradiel Friesland In gebruik 0
5732 Peins Hervormde kerk St Gertrudis Dorpsstraat 2 Franekeradeel Friesland Nieuwe bestemming + 1 0
5749 Piaam Hervormde kerk St Nicolaas Buren 21 Wunseradiel Friesland In gebruik + 1 0
5750 Piaam Gereformeerde kerk Buren 6 Wunseradiel Friesland Nieuwe bestemming 0
5754 Pietersbierum (Pitersbierrum) Hervormde kerk - Petruskerk Tsjerkhofspaed 1 Franekeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
Pas zoekopdracht aan