Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Specificatie Sort asc Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
4716 Makkinga (Makkingea) Hervormde kerk St Bonifatius Brink 10 Ooststellingwerf Friesland In gebruik 0
4718 Makkum Gereformeerde kerk Buren 17 Wunseradiel Friesland Afgebroken 0
4719 Makkum RK kerk H Martinus Kerkstraat 12 Wunseradiel Friesland Overgenomen + 1 0
4720 Makkum Hervormde kerk - Doniakerk Kerkeburen 37 Wunseradiel Friesland In gebruik + 1 0
4723 Mantgum Hervormde kerk St Maria Seerp van Galemawei 3 Littenseradeel Friesland In gebruik 0
4752 Marrum Gereformeerde kerk Lage Hereweg 62 Ferwerderadiel Friesland Afgebroken 0
4755 Marssum (Marsum) Hervormde kerk St Pontianus Buorren 20 Menameradiel Friesland In gebruik 0
4805 Menaam (Menaldum) Hervormde Dorpskerk St Lambertus Skilpaed 2 Menameradiel Friesland In gebruik 0
4825 Metslawier (Mitselwier) Gereformeerde kerk B Bekkerstrjitte 27 Dongeradeel Friesland Overgenomen 0
4826 Metslawier (Mitselwier) Hervormde kerk - Doarpstsjerke Tsjerkebuorren 7 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
4888 Midsland Hervormde kerk - Meslânzerkerk Westerburen 2 Terschelling Friesland In gebruik + 2 0
4911 Mildam (Mildaam) Hervormde kerk - It Alde Tsjerkje Mildaem Schoterlandseweg 37 Heerenveen Friesland Nieuwe bestemming 0
4916 Minnertsga (Minnertsgea) Christelijk Gereformeerde kerk Het Bildt Friesland In gebruik 0
4917 Minnertsga (Minnertsgea) Hervormde kerk - Meinardskerk Meinardswei 3 Het Bildt Friesland In gebruik 0
4918 Moddergat Gereformeerde kerk Zeeweg 40 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
4930 Molkwerum (Molkwar) Doopsgezinde kerk Hellingstrjitte 11 Súdwest-Fryslân Friesland Nieuwe bestemming 0
4931 Molkwerum (Molkwar) Hervormde kerk - Lebuinuskerk Tsjerkestrjitte 14 Súdwest-Fryslân Friesland In gebruik 0
4957 Morra (Moarra) Hervormde kerk - Sint Johanneskerk Tsjerkestjitte Dongeradeel Friesland In gebruik 0
4964 Munnekeburen (Munnikebuorren) Hervormde kerk Grindweg 43 Weststellingwerf Friesland Nieuwe bestemming 0
5012 Nes RK klooster Jezuïten Ameland Friesland Afgebroken 0
Pas zoekopdracht aan