Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Specificatie Sort asc Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
3567 Hichtum Hervormde kerk Schwartzenbergweg 5 Wunseradiel Friesland In gebruik 0
3568 Hidaard Hervormde kerk Buorren 18 Littenseradeel Friesland In gebruik 0
3569 Hijlaard (Hilaard) Hervormde kerk St Johannes de Doper Skilpaed 1 Littenseradeel Friesland In gebruik 0
3570 Hijlaard (Hilaard) RK kerk H Jacob Littenseradeel Friesland Niet in gebruik 0
3571 Hijum Hervormde kerk St Nicolaas Lege Hearewei 3 Leeuwarderadeel Friesland Nieuwe bestemming + 1 0
3626 Hindeloopen (Hylpen) Gereformeerde kerk Schoolstraat 8 Súdwest-Fryslân Friesland Nieuwe bestemming 0
3627 Hindeloopen (Hylpen) Doopsgezinde kerk - Grote Vermaning Tuinen 12 Súdwest-Fryslân Friesland Nieuwe bestemming 0
3628 Hindeloopen (Hylpen) Hervormde Grote of St Gertrudiskerk Kerkstraat 1 Súdwest-Fryslân Friesland In gebruik + 3 0
3640 Hitzum (Hitsum) Hervormde kerk Kerkbuurt 1 Franekeradeel Friesland In gebruik + 1 0
3671 Hollum Gereformeerde kerk Westerlaan 15 Ameland Friesland In gebruik + 1 0
3672 Hollum Doopsgezinde kerk Herenweg 4 Ameland Friesland In gebruik + 1 0
3673 Hollum Hervormde kerk Sint Magnus Oosterlaan 2 Ameland Friesland In gebruik + 1 0
3689 Holwerd (Holwert) Gereformeerde kerk Elbasterwei 1 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
3694 Hommerts (De Hommerts) Hervormde kerk Johannes de Doper Jeltewei 3 Wymbritseradiel Friesland In gebruik 0
3773 Hoorn Hervormde kerk St Johannes - St Janskerk Dorpsstraat 27 Terschelling Friesland In gebruik 0
3804 Houtigehage (De Houtigehage) Hervormde kapel - Noord Jeruelkapel Ds Visscherwei 73 Smallingerland Friesland In gebruik 0
22036 Oldeouwer (Alde Ouwer) Hervormde kerk De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
22037 Oudega (Aldegea) Hervormde kerk Schoterland Friesland Afgebroken 0
22038 Ouwster-Nijega (Ousternijegea) Hervormde kerk De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
22039 Rohel (Reahel) Hervormde kerk De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
Pas zoekopdracht aan