Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Specificatie Sort asc Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
33 Aalzum Hervormde kerk Mockamawei 4 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
52 Abbegea (Abbega) Hervormde kerk - Gertrudiskerk Wartenterp 18 Wymbritseradiel Friesland In gebruik + 2 0
62 Achlum Gereformeerde kerk Monnikenweg 12 Franekeradeel Friesland Nieuwe bestemming + 1 0
63 Achlum Hervormde kerk Sint Gertrudis Terp 1 Franekeradeel Friesland In gebruik 0
86 Akkrum Doopsgezinde kerk Buorren 1 Heerenveen Friesland Nieuwe bestemming + 2 0
87 Akkrum Gereformeerde Gemeente Koarte Miente 24 Heerenveen Friesland Nieuwe bestemming 0
88 Akkrum Gereformeerde kerk Tsjerke Breed Heerenveen Friesland Afgebroken 0
89 Akkrum Hervormde kerk - Terptsjerke Om 'e Toer 6 Heerenveen Friesland In gebruik + 2 0
140 Allingawier Hervormde kerk Kerkbuurt 21 Wunseradiel Friesland Nieuwe bestemming + 1 0
579 Eanjum (Anjum) Gereformeerde kerk De Bron Mounebuorren 11 Dongeradeel Friesland Niet in gebruik 0
580 Eanjum (Anjum) Hervormde kerk - Michaelkerk Tsjerkepaed 2 Dongeradeel Friesland In gebruik + 3 0
628 Appelscha Gereformeerde kerk De Aanloop Van Emstweg 1 Ooststellingwerf Friesland Afgebroken + 1 0
629 Appelscha Hervormde kerk Vaart ZZ 74 Ooststellingwerf Friesland In gebruik 0
739 Augustinusga (Stynsgea) Hervormde kerk - Augustinuskerk Geawei 15 Achtkarspelen Friesland In gebruik 0
757 Baard Hervormde kerk - Gertrudiskerk Dekemawei 6 Littenseradeel Friesland In gebruik 0
804 Baaium (Baijum) Hervormde Dorpskerk Terp 21 Littenseradeel Friesland Nieuwe bestemming + 2 0
807 Bakhuzen (Bakhuizen) RK kerk - schuurkerk Sint Odulphusstraat De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
808 Bakhuzen (Bakhuizen) RK klooster Zrs - Liefdezusters van de H Carolus Borromeus - Mariahof Johannes Nagelhoutlaan 21 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Nieuwe bestemming 0
809 Bakhuzen (Bakhuizen) RK kerk H Odulphus Sint Odulphusstraat 67 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland In gebruik + 2 0
23917 Bakhuzen (Bakhuizen) RK kerk H Odulphus Sint Odulphusstraat De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
Pas zoekopdracht aan