Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Sort desc Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
24270 Ferwert (Ferwerd) Verzorgingshuis Foswert Ferwerderadiel Friesland In gebruik 0
11818 Dokkum Vergadering van Gelovigen Rehoboth Hantumerweg 38 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
16579 Sneek (Snits) Vergadering van Gelovigen Immanuel Commanderij 20 Sneek Friesland Nieuwe bestemming 0
12424 Frjentsjer (Franeker) Vergadering van Gelovigen Prins Mauritsstraat 4 Franekeradeel Friesland Niet in gebruik 0
22691 Leeuwarden (Ljouwert) Vergadering van Gelovigen Archipelweg 222 Leeuwarden Friesland In gebruik 0
14386 Leeuwarden (Ljouwert) Verenigingsgebouw Ons Huis - Galileerkapel Bleeklaan 119 Leeuwarden Friesland Overgenomen 0
4307 Huizum Vereniging voor Rechtzinnig Hervormden - Pnielkapel hoek Jozef Israëlsstraat - Leeuwarden-zuid Fabritiusstraat 31 Leeuwarden Friesland Nieuwe bestemming 0
18819 Drachten Vereniging tot inwendige zending Uw Koninkrijk Kome - De Kapel Berglaan 10 Smallingerland Friesland In gebruik + 1 0
6658 Sneek (Snits) Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten Filadelfia Kleinzand 167 Sneek Friesland In gebruik + 1 0
14416 Leeuwarden (Ljouwert) Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten Archipelweg 133 Leeuwarden Friesland Overgenomen 0
15680 Oosterwolde Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten Rikkingahof 1 Ooststellingwerf Friesland In gebruik 0
12613 Gorredijk (De Gordyk) Verenigde Pinkster- en Evangelie Gemeente Eben Haezer Brouwerswal 58 Opsterland Friesland Overgenomen 0
1892 Dokkum Verenigde Christelijke Gemeente Legeweg 14 Dongeradeel Friesland Niet in gebruik 0
13280 Heerenveen (It Hearrenfean) Unie van Baptisten Gemeenten in Ned Pniel Leliestraat 3 - 5 Heerenveen Friesland In gebruik 0
18358 Koudum Unie van Baptisten Gemeenten in Ned Het Baken Nieuweweg 29 Súdwest-Fryslân Friesland In gebruik 0
11934 Drachten Unie van Baptisten Gemeenten in Ned Elim Zuidkade 54 Smallingerland Friesland In gebruik 0
14244 Kollumerzwaag (Kollumersweach) Unie van Baptisten Gemeenten in Ned De Thuishaven Skoallestrijitte 28 Kollumerland Friesland In gebruik 0
13191 Harlingen (Harns) Unie van Baptisten Gemeenten in Ned Bethel de Lanen 65 Harlingen Friesland In gebruik 0
16577 Sneek (Snits) Unie van Baptisten Gemeenten in Ned - Vredekerk Oppenhuizerweg 7 - 9 Sneek Friesland Afgebroken 0
17922 Warkum (Workum) Unie van Baptisten Gemeenten in Ned - Bethel-El It Sud 52 Súdwest-Fryslân Friesland In gebruik 0
Pas zoekopdracht aan