1573 resultaten

RK klooster Fraters van Tilburg (BCMM)
Titus Brandsmaweg 6
De Jouwer (Joure)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Nieuwe bestemming
RK klooster Fraters van Tilburg (BCMM)
Groningerstraatweg 55
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Fraters van Tilburg (BCMM) - Fraterhuis
Haverkamp 6
De Jouwer (Joure)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Nieuwe bestemming
RK klooster Jezuïten

Nes
Gemeente Ameland
Friesland

Afgebroken
RK klooster Klaarkamp
Birdaarsterstraatweg
Sijbrandahuis (Sibrandahûs)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

Afgebroken
RK klooster Ludingakerke

Lidlum
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Afgebroken
RK klooster Minderbroeders

Gorredijk (De Gordyk)
Gemeente Opsterland
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Minderbroeders
Tweebaksmarkt • Oldegalileen
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Overgenomen
RK klooster Mons Sanctae Maria
Oude Heereweg
Eanjum (Anjum)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Afgebroken
RK klooster Nieuw Galilea
Oosterkade 14 • Oosterkade
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Afgebroken
RK klooster Norbertijnen (OPraem) - klooster Mariendal
• Lidlum
Oosterbierum (Easterbierrum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Afgebroken
RK klooster Norbertijnen (OPraem) - klooster Mariengaarde Hoofdorgel
Mariengaarderweg
Hallum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Afgebroken
RK klooster Norbertijnen (OPraem) - klooster Mariengaarde Koororgel
Mariengaarderweg
Hallum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Afgebroken
RK klooster Oldeklooster - Abdij Bloemkamp - Paters Cistercienzers
• Bolsward
Hartwerd (Hartwert)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Afgebroken
RK klooster Ongeschoeide Karmelieten (OCD)

IJlst (Drylts)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Afgebroken
RK klooster Ongeschoeide Karmelieten (OCD)

Woudsend (Wâldsein)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Afgebroken
RK klooster Pater Minderbroeders

Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
RK klooster Paters Minderbroeders

Oosterwolde
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Redemptoristen (CSSR)
Wittemer Allee 32
Witmarsum (Wytmarsum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Ridderlijke Duitsche Orde (RDO)
• bij Akkrum
Nes
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan