1573 resultaten

RK klooster - Buweklooster

Kollum
Gemeente Kollumerland
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster - Cisterciënzer of Trappistenklooster
Knuppeldam 2
Schiermonnikoog
Gemeente Schiermonnikoog
Friesland

In gebruik
RK klooster - Nijeklooster

Scharnegoutum (Skearnegoutum)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Afgebroken
RK klooster - Proosdij Vinea Domini

Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
RK klooster - Uithof Mariënhof

Bakkefean (Bakkeveen)
Gemeente Opsterland
Friesland

Afgebroken
RK klooster Augustijnen (OSA; OESA)
Afsluitdijk
Kornwerderzand (Koarnwertersân)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
RK klooster Augustijnen (OSA; OESA) - Sint Nicolaas van Tolentijn
Arumerweg 66
Witmarsum (Wytmarsum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
RK klooster Benedictijnen - Cluniacensers

Nes
Gemeente Ameland
Friesland

Afgebroken
RK klooster Benedictijnen St Odulphus
• Staveren
Stavoren (Starum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Afgebroken
RK klooster Broeders van Amsterdam (CSD)
Eikenlaan 45
Wolvega (Wolvegea)
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Broeders van Amsterdam (CSD)
Lepeltjesheide 99
Wolvega (Wolvegea)
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Catechisten van Breda
Sint Jansberg 216
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Cisterciënzen Klaarkamp - Claercamp

Schiermonnikoog
Gemeente Schiermonnikoog
Friesland

Afgebroken
RK klooster Cisterciënzers

Harich
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
RK klooster Cistercienzers Klaarkamp "Clarus Campus" - Claerkamp
Klaarkampseweg • Bij Sybrandahuis
Rinsumageest (Rinsumageast)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

Afgebroken
RK klooster De Schierstins

Veenwouden (Feanwâlden)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
RK klooster Dominicanen (OP)
Grote Kerkstraat • Jacobijnenkerkhof 95
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
RK klooster Foswerd - Benedictijnen

Ferwert (Ferwerd)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Afgebroken
RK klooster Franciscanen (OFM; OSF)
Boereplein 10 • Minderbroeders
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Afgebroken
RK klooster Franciscanen (OFM; OSF)
Museumplein 2
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

Niet in gebruik
Pas zoekopdracht aan