1573 resultaten

Doopsgezinde kerk
Raadhuissstraat 26
Balk
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk
Vermaningsstrjitte 3
Berltsum (Berlikum)
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Skilwyk 27
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Julianalaan 12a
Bûtenpost (Buitenpost)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Doniaweg 34 • vh Dantumawoude
Damwâld (Damwoude)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Ds Veenweg 61 • Bovenknijpe
De Knipe (De Knijpe)
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Legeweg 14
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Zuiderbuurt 26
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Hofstraat 1c
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk
Stationsweg 60
Gorredijk (De Gordyk)
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Hoofdstraat 44
Grouw (Grou)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Offingaweg 17
Hallum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Karremanstraat
Harlingen (Harns)
Gemeente Harlingen
Friesland

Afgebroken
Doopsgezinde kerk
Herenweg 4
Hollum
Gemeente Ameland
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Eegracht 28
IJlst (Drylts)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Rijksweg 138 • Jirnsum
Irnsum (Jirnsum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk
Haeredyk 31
Itens
Gemeente Littenseradeel
Friesland

Overgenomen
Doopsgezinde kerk
Midstraat 70 - 72
De Jouwer (Joure)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Langewal • Hemrik
Lippenhuizen (Lippenhuzen)
Gemeente Opsterland
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk
Bleekstraat 11 • Tuinstraat 16
Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan