Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Sort asc Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
817 Balk Doopsgezinde kerk Raadhuissstraat 26 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Nieuwe bestemming 0
1067 Berltsum (Berlikum) Doopsgezinde kerk Vermaningsstrjitte 3 Menameradiel Friesland In gebruik 0
1183 Boalsert (Bolsward) Doopsgezinde kerk Skilwyk 27 Súdwest-Fryslân Friesland In gebruik + 2 0
1445 Bûtenpost (Buitenpost) Doopsgezinde kerk Julianalaan 12a Achtkarspelen Friesland In gebruik 0
1584 Damwâld (Damwoude) Doopsgezinde kerk vh Dantumawoude Doniaweg 34 Dantumadeel Friesland In gebruik 0
1603 De Knipe (De Knijpe) Doopsgezinde kerk Bovenknijpe Ds Veenweg 61 Heerenveen Friesland In gebruik 0
1894 Dokkum Doopsgezinde kerk Legeweg 14 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
2014 Drachten Doopsgezinde kerk Zuiderbuurt 26 Smallingerland Friesland In gebruik + 2 0
2584 Frjentsjer (Franeker) Doopsgezinde kerk Hofstraat 1c Franekeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
2797 Gorredijk (De Gordyk) Doopsgezinde kerk Stationsweg 60 Opsterland Friesland In gebruik 0
2994 Grouw (Grou) Doopsgezinde kerk Hoofdstraat 44 Súdwest-Fryslân Friesland In gebruik 0
3120 Hallum Doopsgezinde kerk Offingaweg 17 Ferwerderadiel Friesland In gebruik 0
3205 Harlingen (Harns) Doopsgezinde kerk Karremanstraat Harlingen Friesland Afgebroken 0
3672 Hollum Doopsgezinde kerk Herenweg 4 Ameland Friesland In gebruik + 1 0
3856 IJlst (Drylts) Doopsgezinde kerk Eegracht 28 Wymbritseradiel Friesland In gebruik 0
3902 Irnsum (Jirnsum) Doopsgezinde kerk Jirnsum Rijksweg 138 Súdwest-Fryslân Friesland Nieuwe bestemming + 1 0
3904 Itens Doopsgezinde kerk Haeredyk 31 Littenseradeel Friesland Overgenomen 0
3918 De Jouwer (Joure) Doopsgezinde kerk Midstraat 70 - 72 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland In gebruik 0
4484 Lippenhuizen (Lippenhuzen) Doopsgezinde kerk Hemrik Langewal Opsterland Friesland Nieuwe bestemming 0
4717 Makkum Doopsgezinde kerk Tuinstraat 16 Bleekstraat 11 Wunseradiel Friesland In gebruik 0
Pas zoekopdracht aan