1573 resultaten

Christelijk Gereformeerde kerk
Lytse Wei 22
Droegeham (Drogeham)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

Afgebroken
Christelijk Gereformeerde kerk (CGK)
Stationsweg 37
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk (CGK)

Driezum (Driesum)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk (CGK)
Zuiderkade 31
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk (CGK)

Hallum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk (CGK)

Scharnegoutum (Skearnegoutum)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk (CGK)

Warkum (Workum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Overgenomen
Christelijk Gereformeerde kerk (CGK)

Suawoude (Suwâld)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Afgebroken
Christelijk Gereformeerde kerk (CGK)
Doarpsstrjitte 16
Lioessens (Ljussens)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Overgenomen
Christelijk Gereformeerde kerk (CGK)
Hoofdweg 127 • Murmerwoude
Damwâld (Damwoude)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

Afgebroken
Christelijk Gereformeerde kerk (CGK) - Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV) - Witte Kerkje
Julianastraat 5 • wijk Stationsbuurt
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk - Bethelkerk (CGK)
Huizumerlaan 102
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Afgebroken
Christelijk Gereformeerde kerk - Bethelkerk (CGK)
Wijbrand van de Geeststraat 20
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Nieuwe bestemming
Christelijk Gereformeerde kerk - Maranathakerk (CGK)
Lytse Wei 22
Droegeham (Drogeham)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk Andreas (CGK)
Kavelweg 39
Broeksterwâld (Broeksterwoude)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk Bethel (CGK)
Zuiderdwarsvaart 1
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

Afgebroken
Christelijk Gereformeerde kerk De Rank (CGK)
Huizemerlaan 102
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Afgebroken
Christelijk Gereformeerde kerk Eben Haezer (CGK)
Houtlaan 27
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk Elim (CGK)
Taeijewyk 1a • De Wilp
Siegerswoude (Sigerswâld)
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk Het Baken (CGK)
Schoterlandseweg 29
Heerenveen (It Hearrenfean)
Gemeente Heerenveen
Friesland

Afgebroken
Pas zoekopdracht aan