Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Sort asc Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
14422 Leeuwarden (Ljouwert) Gereformeerde kerk vrijgemaakt It Aljemint Doelestraat 2 - 4 Leeuwarden Friesland Nieuwe bestemming 0
17829 Wijnjewoude (Wynjewâld) Gereformeerde kerk vrijgemaakt Maranatha Merkebuorren 91 Opsterland Friesland Niet in gebruik 0
8184 Winsum Gereformeerde kerk vrijgemaakt Morgenster Spannumerdijk 5 Littenseradeel Friesland In gebruik 0
2591 Frieschepalen (Fryske Peallen) Gereformeerde kerk vrijgemaakt Paedwizer 't Paed 1 Tolheksleane 21 Opsterland Friesland In gebruik 0
11932 Drachten Gereformeerde kerk vrijgemaakt Pro Rege - Rehobothkerk Torenstraat 18 Smallingerland Friesland Overgenomen 0
13285 Heerenveen (It Hearrenfean) Hersteld Apostolisch Genootschap Koningstraat Heerenveen Friesland In gebruik 0
14446 Leeuwarden (Ljouwert) Hersteld Apostolisch Genootschap 6e Vegelindwarsstraat 2 Leeuwarden Friesland Afgebroken 0
16297 Scherpenzeel Hersteld Apostolisch Genootschap Grindweg 240 Weststellingwerf Friesland Nieuwe bestemming 0
13189 Harlingen (Harns) Hersteld Evangelisch Lutherse kerk Grote Ossenmarkt 17 Harlingen Friesland Afgebroken 0
12437 Garyp (Garijp) Hersteld Hervormde kerk (HHG) Eendrachtsweg 5 Tytjerksteradiel Friesland In gebruik 0
13121 Hardegarijp (Hurdegaryp) Hersteld Hervormde kerk (HHG) Rijksstraatweg 127 Tytjerksteradiel Friesland In gebruik 0
17949 Wouterswoude (Wâlterswâld) Hersteld Hervormde kerk (HHG) Kerklaan 12 Dantumadeel Friesland In gebruik 0
21071 De Jouwer (Joure) Hervormd bijgebouw De Koepel Midstraat 69 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland In gebruik 0
22559 Drachten Hervormd Kerkcentrum Ringweg Smallingerland Friesland In gebruik 0
23437 Makkum Hervormd kerkcentrum Wunseradiel Friesland In gebruik 0
14272 Koudum Hervormd Lokaal Tjalke van de Walstraat 1 Súdwest-Fryslân Friesland Niet in gebruik 0
25229 Oosternijkerk (Easternijtsjerk) Hervormd verenigingslokaal hoek Foeke Sjoerdsstrjitte Buorren Dongeradeel Friesland In gebruik 0
16571 Sneek (Snits) Hervormde Broer- of Kleine kerk Kruizebroederstraat Sneek Friesland Afgebroken 0
804 Baaium (Baijum) Hervormde Dorpskerk Terp 21 Littenseradeel Friesland Nieuwe bestemming + 2 0
1537 Koarnjum (Cornjum) Hervormde Dorpskerk De Wier 7 Leeuwarderadeel Friesland In gebruik + 2 0
Pas zoekopdracht aan