Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Sort asc Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
14418 Leeuwarden (Ljouwert) Gereformeerde kerk vrijgemaakt M H Trompstraat 68 Leeuwarden Friesland Overgenomen 0
14977 Mildam (Mildaam) Gereformeerde kerk vrijgemaakt Schoterlandseweg 89 Heerenveen Friesland Nieuwe bestemming 0
16757 Suameer (Sumar) Gereformeerde kerk vrijgemaakt Knilles Wijtsewei 1 Tytjerksteradiel Friesland Afgebroken 0
22122 Twijzel (Twizel) Gereformeerde kerk vrijgemaakt Optwizel 35 Achtkarspelen Friesland Overgenomen 0
22645 Heerenveen (It Hearrenfean) Gereformeerde kerk vrijgemaakt Fok 48 Heerenveen Friesland In gebruik 0
22744 Terzool (Tersoal) Gereformeerde kerk vrijgemaakt Westerein 5 Súdwest-Fryslân Friesland Afgebroken 0
22517 Midsland Gereformeerde kerk vrijgemaakt (Artikel 31) (GKV) Heereweg Oosterburen 71 Terschelling Friesland Overgenomen 0
1136 Blije (Blija) Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV) Hoofdstraat 21 Ferwerderadiel Friesland In gebruik 0
2046 Droegeham (Drogeham) Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV) De Buorren 63 Achtkarspelen Friesland In gebruik 0
4118 Kollum Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV) Kollumerland Friesland In gebruik 0
4157 Koudum Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV) Hoofdstraat 57 Súdwest-Fryslân Friesland In gebruik 0
4482 Lioessens (Ljussens) Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV) Doarpsstrjitte 16 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
15284 Nijega (Nyegea) Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV) Opeinde - de Tike Kommisjewei 72 Smallingerland Friesland Niet in gebruik 0
6556 Siegerswoude (Sigerswâld) Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV) Opsterland Friesland In gebruik 0
12519 Gerkesklooster-Stroobos (Gerkeskleaster-Strobos) Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV) Kerkeboeren 6 Achtkarspelen Friesland Niet in gebruik 0
13106 Hallum Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV) It Blikkelan 3 Ferwerderadiel Friesland Nieuwe bestemming 0
13753 Holwerd (Holwert) Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV) Stelpspad Dongeradeel Friesland Afgebroken 0
14419 Leeuwarden (Ljouwert) Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV) Carel van de Manderstraat 12 Leeuwarden Friesland Niet in gebruik 0
14991 Minnertsga (Minnertsgea) Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV) Hermanawei 16 Het Bildt Friesland Afgebroken 0
16575 Sneek (Snits) Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV) Oosterdijk 30 Sneek Friesland Afgebroken 0
Pas zoekopdracht aan