Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Sort asc Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
5649 Oudega (Aldegea) Gereformeerde kerk It Ljochtbaeken Buorren 31 Smallingerland Friesland In gebruik 0
2045 Droegeham (Drogeham) Gereformeerde kerk Jacob Tsjerke De Sannen 22 Achtkarspelen Friesland In gebruik 0
1999 Drachten Gereformeerde kerk Menorah noordoost Dwarswijk 350 Smallingerland Friesland In gebruik 0
22543 Drachten Gereformeerde kerk Menorah Dwarswijk Smallingerland Friesland In gebruik 0
15126 Niawier (Nijewier) Gereformeerde kerk Nij Sion Bornensistrjitte 7 Bornensisstraat 7 Dongeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
11922 Drachten Gereformeerde kerk Oase wijk Folegeren Ringweg 3 Smallingerland Friesland In gebruik 0
14411 Huizum Gereformeerde kerk Oase Weideflora 142 Leeuwarden Friesland In gebruik 0
16331 Schiermonnikoog Gereformeerde kerk Ontmoeting Langestreek 21 Schiermonnikoog Friesland Nieuwe bestemming 0
16436 Sint Jacobiparochie (Sint Jabik) Gereformeerde kerk Open Hof G van Saksenstraat 14 Het Bildt Friesland Niet in gebruik 0
6914 Suameer (Sumar) Gereformeerde kerk Rehoboth Heerenweg 16 Tytjerksteradiel Friesland Afgebroken 0
16992 Twijzel (Twizel) Gereformeerde kerk Rehoboth Optwizel 64 Achtkarspelen Friesland In gebruik 0
13275 Heerenveen (It Hearrenfean) Gereformeerde kerk Sion Marktweg 55 Heerenveen Friesland In gebruik 0
16409 Seisbierrum (Sexbierum) Gereformeerde kerk Terskflier Tjerk Hiddesstritte 27 Franekeradeel Friesland In gebruik 0
1895 Dokkum Gereformeerde kerk vrijgemaakt Snip 14 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
4284 Huizum Gereformeerde kerk vrijgemaakt Leeuwarden Friesland Niet in gebruik 0
6652 Sneek (Snits) Gereformeerde kerk vrijgemaakt Kleinzand 22 Sneek Friesland Nieuwe bestemming + 1 0
22963 Driezum (Driesum) Gereformeerde kerk vrijgemaakt Dantumadeel Friesland In gebruik 0
9852 Seisbierrum (Sexbierum) Gereformeerde kerk vrijgemaakt Terppaed 7 Franekeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
10858 Arum Gereformeerde kerk vrijgemaakt Schoolstraat 11 Wunseradiel Friesland Niet in gebruik 0
12534 Giekerk (Gytsjerk) Gereformeerde kerk vrijgemaakt Trynwaldsterdyk 20 Tytjerksteradiel Friesland Nieuwe bestemming 0
Pas zoekopdracht aan