Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Sort asc Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
816 Balk Gereformeerde kerk De Paedwizer hoek Douwe Aukesstraat Siemen de Jongstrjitte 2 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland In gebruik 0
14662 Luxwoude (Lúkswâld) Gereformeerde kerk De Paedwyzer Opsterland Friesland Afgebroken 0
4124 Kollumerzwaag (Kollumersweach) Gereformeerde kerk De Rank Foarwei 97 Kollumerland Friesland In gebruik 0
23459 Midsland Gereformeerde kerk E 10 Oosterburen 71 Terschelling Friesland In gebruik 0
2138 Ee (Ie) Gereformeerde kerk Eben Haezer Stienfeksterwei 15 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
2158 Earnewâld (Eernewoude) Gereformeerde kerk Eben Haezer Wiidswei 6 - Earnewald Wiedswei 6 Tytjerksteradiel Friesland In gebruik 0
6915 Suawoude (Suwâld) Gereformeerde kerk Eben Haezer Kerkbuurt 53 Tytjerksteradiel Friesland Nieuwe bestemming 0
8113 Wierum Gereformeerde kerk Eben Haezer Headstrjitte 17 Hoofdstraat 17 Dongeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
8124 Wijckel (Wikel) Gereformeerde kerk Eben Haezer Bargebek Jachtlustweg 21 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Nieuwe bestemming + 1 0
8257 Warkum (Workum) Gereformeerde kerk Eben Haezer It Noard 75 Súdwest-Fryslân Friesland Nieuwe bestemming + 1 0
16226 Rottevalle (Rottefalle) Gereformeerde kerk Eben Haezer Buorren 44 Smallingerland Friesland In gebruik 0
16429 Sint Annaparochie (Sint Anne) Gereformeerde kerk Gideon van Harenstraat 67 Het Bildt Friesland Overgenomen 0
23378 De Pein (Opeinde) Gereformeerde kerk hersteld - St Hypolytuskerk Kommisjewei 25 Smallingerland Friesland Niet in gebruik 0
5508 Oosterwolde Gereformeerde kerk Het Anker Jan Frankensingel 30 Ooststellingwerf Friesland In gebruik 0
3251 Heeg (Heech) Gereformeerde kerk Ichtus De Skatting 30 Wymbritseradiel Friesland In gebruik 0
15463 Noordbergum (Noardburgum) Gereformeerde kerk Immanuel Zevenhuisterweg 2 Tytjerksteradiel Friesland In gebruik 0
22294 Leeuwarden (Ljouwert) Gereformeerde kerk in Hersteld Verband (Gkhv) Grote Hoogstraat 28 Leeuwarden Friesland Nieuwe bestemming 0
22291 Harkema (De Harkema) Gereformeerde kerk in Hersteld Verband - Gkhv Opeinde Achtkarspelen Friesland Niet in gebruik 0
22297 Makkum Gereformeerde kerk in Hersteld Verband - Gkhv Wunseradiel Friesland Afgebroken 0
22299 Oudemirdum (Aldemardum) Gereformeerde kerk in Hersteld Verband - Gkhv De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
Pas zoekopdracht aan