Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Sort asc Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
13547 Hijum Gereformeerde kerk Bethel Lege Hearewei 7 Leeuwarderadeel Friesland Nieuwe bestemming 0
628 Appelscha Gereformeerde kerk De Aanloop Van Emstweg 1 Ooststellingwerf Friesland Afgebroken + 1 0
2012 Drachten Gereformeerde kerk De Arke wijk de Drait Flevo 161 Smallingerland Friesland In gebruik 0
5500 Oosternijkerk (Easternijtsjerk) Gereformeerde kerk De Bining Langgrousterweg 7 Dongeradeel Friesland Overgenomen 0
579 Eanjum (Anjum) Gereformeerde kerk De Bron Mounebuorren 11 Dongeradeel Friesland Niet in gebruik 0
1888 Dokkum Gereformeerde kerk De Fontein Op de Keppels 3 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
1137 Blije (Blija) Gereformeerde kerk De Haven Unemastrjitte 13 Ferwerderadiel Friesland In gebruik 0
16728 Stiens Gereformeerde kerk De Hege Stins Gijsbert Japicxstrjitte 4 Leeuwarderadeel Friesland Overgenomen 0
1386 Britsum Gereformeerde kerk De Hoeksteen Stedpaed 23 Leeuwarderadeel Friesland In gebruik 0
5128 Nijemirdum (Nijemardum) Gereformeerde kerk De Hoeksteen Lyklamawei 5 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Nieuwe bestemming + 1 0
13105 Hallum Gereformeerde kerk De Hoeksteen hoek Lytsebuorren Langebuorren 4 Ferwerderadiel Friesland In gebruik 0
15123 Nes Gereformeerde kerk De Hoeksteen Wiesterweg 2 Dongeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
17881 Witmarsum (Wytmarsum) Gereformeerde kerk De Hoeksteen van Aylvaweg 37 Wunseradiel Friesland In gebruik 0
1042 Burgum (Bergum) Gereformeerde kerk De Ikker Bulthuissingel 5 Tytjerksteradiel Friesland In gebruik 0
13923 Hoornsterzwaag (Hoarnstersweach) Gereformeerde kerk De Lantaerne Bij de Lyewei Schoterlandseweg 30 Heerenveen Friesland Overgenomen 0
810 Bakkefean (Bakkeveen) Gereformeerde kerk De Mande Tsjerkewal 20 Opsterland Friesland Nieuwe bestemming 0
23132 Bakkefean (Bakkeveen) Gereformeerde kerk De Mande Tsjerkewal 28 Opsterland Friesland Nieuwe bestemming + 1 0
3916 De Jouwer (Joure) Gereformeerde kerk De Oerdracht Elias Annes Borgerstraat 46 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland In gebruik 0
1585 Damwâld (Damwoude) Gereformeerde kerk De Ontmoeting Murmerwoude Foarwei 48 Dantumadeel Friesland In gebruik 0
2005 Drachten Gereformeerde kerk De Opdracht noord Stationsweg 150b Smallingerland Friesland Afgebroken 0
Pas zoekopdracht aan