1573 resultaten

Gereformeerde kerk Bethel
Lege Hearewei 7
Hijum
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk De Aanloop
Van Emstweg 1
Appelscha
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk De Arke
Flevo 161 • wijk de Drait
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk De Bining
Langgrousterweg 7
Oosternijkerk (Easternijtsjerk)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Overgenomen
Gereformeerde kerk De Bron
Mounebuorren 11
Eanjum (Anjum)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde kerk De Fontein
Op de Keppels 3
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk De Haven
Unemastrjitte 13
Blije (Blija)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk De Hege Stins
Gijsbert Japicxstrjitte 4
Stiens
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Overgenomen
Gereformeerde kerk De Hoeksteen
Stedpaed 23
Britsum
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk De Hoeksteen
Lyklamawei 5
Nijemirdum (Nijemardum)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk De Hoeksteen
Langebuorren 4 • hoek Lytsebuorren
Hallum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk De Hoeksteen
Wiesterweg 2
Nes
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk De Hoeksteen
van Aylvaweg 37
Witmarsum (Wytmarsum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk De Ikker
Bulthuissingel 5
Burgum (Bergum)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk De Lantaerne
Schoterlandseweg 30 • Bij de Lyewei
Hoornsterzwaag (Hoarnstersweach)
Gemeente Heerenveen
Friesland

Overgenomen
Gereformeerde kerk De Mande
Tsjerkewal 20
Bakkefean (Bakkeveen)
Gemeente Opsterland
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk De Mande
Tsjerkewal 28
Bakkefean (Bakkeveen)
Gemeente Opsterland
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk De Oerdracht
Elias Annes Borgerstraat 46
De Jouwer (Joure)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk De Ontmoeting
Foarwei 48 • Murmerwoude
Damwâld (Damwoude)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk De Opdracht
Stationsweg 150b • noord
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

Afgebroken
Pas zoekopdracht aan