1573 resultaten

Gereformeerde kerk - Noorderkerk
Noorder Bolwerk 2
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk - Noorderkerk
Stationsweg 19 • noord
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk - Noorderkerk
Doelestraat 8 • ingangsportaal Grote Kerkstraat 31b
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Overgenomen
Gereformeerde kerk - Noorderkerk
Kerkgracht 10
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk - Noorderkerk
Stadhoudersweg 20 • Noordeinde
Sint Annaparochie (Sint Anne)
Gemeente Het Bildt
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk - Noorderkerk

Harlingen (Harns)
Gemeente Harlingen
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk - Ontmoetingskerk
Achter de Hiemen 41
Beetstersweach (Beetsterzwaag)
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk - Ontmoetingskerk
Rengersweg 15
Oenkerk (Oentsjerk)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk - Oosterkerk
Oostersingel 2
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk - Oosterkerk
Oostenburgstraat 1
Kollum
Gemeente Kollumerland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk - Oosterkerk
Hoeksterpad
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk - Oosterkerk
Leeuwarderkade 18
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk - Oosterkerk
Zoutsloot
Harlingen (Harns)
Gemeente Harlingen
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk - Oosterkerk
Oosteinde
Sint Annaparochie (Sint Anne)
Gemeente Het Bildt
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk - Oosterkerk
Gasthuissingel 33
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk - Oosterkerk
Hoeksterpad
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk - Parkkerk
Jan van Scorelstraat 76
Huizum
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Overgenomen
Gereformeerde kerk - Pelikaankerk
Pelikaanstraat 10
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde kerk - Prikkeweitsjerke
Prikkewei 35
Nij Beets
Gemeente Opsterland
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk - Pypketsjerke
Pypkewei 3
Augustinusga (Stynsgea)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

Niet in gebruik
Pas zoekopdracht aan