Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Sort asc Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
22089 Wijnaldum (Winaem) Gereformeerde kerk Harlingen Friesland In gebruik 0
22481 Veenwoudsterwal (Feanwâldsterwâl) Gereformeerde kerk en Gedeeltelijk Onder de Gemeente Tietjerksteradeel Zwette 22 Dantumadeel Friesland In gebruik 0
22516 Veenwouden (Feanwâlden) Gereformeerde kerk Veenwoudsterwal Dantumadeel Friesland In gebruik 0
22605 Arum Gereformeerde kerk Oude Kerkstraat 8 Wunseradiel Friesland Niet in gebruik 0
22620 Britsum Gereformeerde kerk Lieuwe Jellemastrjitte 2 Leeuwarderadeel Friesland Nieuwe bestemming 0
22621 De Knipe (De Knijpe) Gereformeerde kerk Meijerweg 73 Heerenveen Friesland Nieuwe bestemming 0
22628 Donkerbroek Gereformeerde kerk Herenweg 72 Ooststellingwerf Friesland In gebruik 0
23280 Hantumhuizen (Hantumhuzen) Gereformeerde kerk Dongeradeel Friesland Niet in gebruik 0
23297 Hollum Gereformeerde kerk Tussendijken Hereweg Ameland Friesland Afgebroken 0
25313 Rinsumageest (Rinsumageast) Gereformeerde kerk Dantumadeel Friesland Nieuwe bestemming 0
24298 Zwagerveen Gereformeerde kerk Kollumerzwaag (Kollumersweach) Kollumerland Friesland In gebruik 0
24876 Burgum (Bergum) Gereformeerde kerk Tussendijken Tytjerksteradiel Friesland Afgebroken 0
24877 Burgum (Bergum) Gereformeerde kerk Bulthuissingel 5 Tytjerksteradiel Friesland In gebruik 0
25299 Ychtenbrêge (Echtenerbrug) Gereformeerde kerk Duimstraat 16 Lemsterland Friesland Afgebroken + 2 0
25301 Lioessens (Ljussens) Gereformeerde kerk Doarpstrjitte 16 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
25352 Appelscha Gereformeerde kerk Vaart ZZ 61 Ooststellingwerf Friesland Afgebroken 0
15686 Oosthem (Easthim) Gereformeerde kerk 't Anker Buorren Nessenwei 28 Wymbritseradiel Friesland In gebruik 0
11815 Dokkum Gereformeerde kerk 't Bolwerk Oranjewal 2 Dongeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
11927 Drachten Gereformeerde kerk 't Foarhuus Dorsvloer 3 Smallingerland Friesland In gebruik 0
25532 Olterterp Gereformeerde kerk (hersteld) Opsterland Friesland In gebruik 0
Pas zoekopdracht aan