Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Sort asc Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
11817 Dokkum Baptisten Gemeente De Ontmoeting Stationsweg 47 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
22656 Leeuwarden (Ljouwert) Baptistengemeente Zuidvliet Leeuwarden Friesland Niet in gebruik 0
22822 Frjentsjer (Franeker) Baptistengemeente Zilverstraat 46 Franekeradeel Friesland Niet in gebruik 0
21962 Drachten Baptistengemeente Bethel Vogelzang Smallingerland Friesland Afgebroken 0
14431 Leeuwarden (Ljouwert) Baptistenkerk Noordvliet M H Trompstraat 4a Leeuwarden Friesland Afgebroken 0
18467 Sneek (Snits) Baptistenkerk Selfhelpweg 22 Sneek Friesland In gebruik 0
22201 Zandbulten Baptistenkerk Kollumerzwaag Kollumerland Friesland Niet in gebruik 0
23092 Dokkum Baptistenkerk Diepwal 29 Dongeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
5247 Noordbergum (Noardburgum) Baptistenkerk - Unie van Baptisten Gemeenten in Ned Zevenhuisterweg 39 Tytjerksteradiel Friesland In gebruik 0
22268 Gorredijk (De Gordyk) Baptistenkerk - Vrije Baptistengemeente Brouwerswal 58 Opsterland Friesland In gebruik 0
11935 Drachten Baptistenkerk Bethel Smallingerland Friesland Afgebroken 0
11249 Boalsert (Bolsward) Bejaardentehuis N Reijnstraat 19 Súdwest-Fryslân Friesland In gebruik 0
17884 Witmarsum (Wytmarsum) Bejaardentehuis Ayola State van Aylvaweg 29 Wunseradiel Friesland In gebruik 0
4155 Koudum Bejaardentehuis Claerbergen - De Finke Tjalke van de Walstraat 26 Súdwest-Fryslân Friesland In gebruik 0
23393 Sint Nyk (Sint Nicolaasga) Bejaardentehuis De Boskranne Boskrânne 2 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Nieuwe bestemming 0
13742 Hollum Bejaardentehuis De Stelp H D Catsstraat 4 Ameland Friesland In gebruik 0
18333 Warkum (Workum) Bejaardentehuis Marienacker Súdwest-Fryslân Friesland In gebruik 0
14450 Leeuwarden (Ljouwert) Bejaardentehuis St Jozef Eestraat 15 Leeuwarden Friesland In gebruik 0
9930 Blauhûs (Blauwhuis) Bejaardentehuis Teatskehus Vitusdyk 2 Wymbritseradiel Friesland Afgebroken 0
10704 Drachten Bethanie Gemeente Klokhuislaan 12 Smallingerland Friesland In gebruik 0
Pas zoekopdracht aan