1573 resultaten

Gereformeerde kerk
van Osingaweg 17
Schettens (Skettens)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Achterom 105
Sloten (Sleat)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Oosteinde 25
Sint Jacobiparochie (Sint Jabik)
Gemeente Het Bildt
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde kerk
Uniawei 35
Stiens
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Groningerstraat 40
Surhuisterveen (Surhústerfean)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Nesserwei 6
Ternaard
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Optwizel 35
Twijzel (Twizel)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

Overgenomen
Gereformeerde kerk
Bjirkewei 86
Twijzelerheide (Twizelerheide)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

Overgenomen
Gereformeerde kerk
Wommelserweg 46
Tzum (Tsjom)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
De Feart 85 • Vaart 85
Ureterp (Oerterp)
Gemeente Opsterland
Friesland

Overgenomen
Gereformeerde kerk
Buorren 23
Warns
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
P W Janssenweg 8
Waskemeer (Waskemar)
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Labadistendijk
Wieuwerd (Wiuwert)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Weersterweg 13
Wons (Wûns)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Eewal 1 - Iewal 1
Woudsend (Wâldsein)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Petronella Moensstrjitte 8 • Middelbuorren
Kûbaard (Kubaard)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Ds Feitsmaweg 2
Broeksterwâld (Broeksterwoude)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk

Oldebildtdijk
Gemeente Het Bildt
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde kerk
Van Aylvaleane 12
Hijlaard (Hilaard)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

Overgenomen
Gereformeerde kerk
• aan de Streek
Wanswerd (Wanswert)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan