Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Sort asc Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
4420 Lemmer (De Lemmer) Gereformeerde kerk Nieuwburen 36 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Niet in gebruik 0
4522 Lollum Gereformeerde kerk Waaxenserweg 4 Wunseradiel Friesland In gebruik 0
4718 Makkum Gereformeerde kerk Buren 17 Wunseradiel Friesland Afgebroken 0
4752 Marrum Gereformeerde kerk Lage Hereweg 62 Ferwerderadiel Friesland Afgebroken 0
4825 Metslawier (Mitselwier) Gereformeerde kerk B Bekkerstrjitte 27 Dongeradeel Friesland Overgenomen 0
4918 Moddergat Gereformeerde kerk Zeeweg 40 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
5015 Nes Gereformeerde kerk Nijewei 6 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
23093 Noordbergum (Noardburgum) Gereformeerde kerk Rijksstraatweg 23 Tytjerksteradiel Friesland Overgenomen 0
5276 Noordwolde Gereformeerde kerk Oldeberkoperweg 1 Weststellingwerf Friesland In gebruik 0
5454 Oosterbierum (Easterbierrum) Gereformeerde kerk Terp 12 Franekeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
5457 Oosterend (Easterein) Gereformeerde kerk Wynserdyk 35 Littenseradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
5497 Oostermeer (Eastermar) Gereformeerde kerk E M Beimastraat 69 Elte Martens Beimastraat 69 Tytjerksteradiel Friesland Niet in gebruik + 2 0
5516 Oosterzee (Eastersee) Gereformeerde kerk Buren 24 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Nieuwe bestemming 0
5547 De Pein (Opeinde) Gereformeerde kerk Kommisjewei 184 Smallingerland Friesland In gebruik 0
5561 Oppenhuizen (Toppenhuzen) Gereformeerde kerk Uitwellingerga Tsjerkebuorren 51 Wymbritseradiel Friesland Afgebroken 0
5635 Ouwe-Syl (Oudebildtzijl) Gereformeerde kerk Van Albadaweg 61 Het Bildt Friesland Niet in gebruik 0
5636 Oude Leije (Alde Leie) Gereformeerde kerk Leyester Hegedyk 3 de Streek 7 Leeuwarderadeel Friesland Nieuwe bestemming 0
5750 Piaam Gereformeerde kerk Buren 6 Wunseradiel Friesland Nieuwe bestemming 0
5861 Reitsum Gereformeerde kerk Flieterpsterdyk 23 Ferwerderadiel Friesland Nieuwe bestemming 0
6424 Scharnegoutum (Skearnegoutum) Gereformeerde kerk Legedyk 33 Legedijk 33 Wymbritseradiel Friesland Nieuwe bestemming 0
Pas zoekopdracht aan