1573 resultaten

Gereformeerde Evangelisatie

Terhorne (Terherne)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde Evangelisatie
Aengwirderweg 122
Luinjeberd (Lúnbert)
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Gereformeerde Evangelisatie
• op de grens van Makkinga en Nijeberkoop
Makkinga (Makkingea)
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde Evangelisatie

Nijeberkoop
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde Evangelisatie
Heidelaan 2
Surhuisterveen (Surhústerfean)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde Evangelisatie

Terwispel
Gemeente Opsterland
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde Evangelisatie
Uilesprong
Uilesprong (De Ulesprong)
Gemeente Opsterland
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde Evangelisatie

Warga (Wergea)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Gereformeerde Evangelisatie

Wijnaldum (Winaem)
Gemeente Harlingen
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde Evangelisatie 't Hemeltje
Oude Bildtdijk 1138
Sint Jacobiparochie (Sint Jabik)
Gemeente Het Bildt
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde Evangelisatie Bethel
Easterbuorren
Boarnburgum (Boornbergum)
Gemeente Smallingerland
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde Evangelisatie De Schakel
Klokhuislaan 12
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde Evangelisatie Kinderheil
Oude Bildtdijk 986
Sint Jacobiparochie (Sint Jabik)
Gemeente Het Bildt
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde Evangelisatiekapel
Petersburg 24 • buurtschap Petersburg
Donkerbroek
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde Gemeente
Koarte Miente 24
Akkrum
Gemeente Heerenveen
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde Gemeente

Veenwouden (Feanwâlden)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde Gemeente
Langestreek 21
Schiermonnikoog
Gemeente Schiermonnikoog
Friesland

In gebruik
Gereformeerde Gemeente (v/h in Ned)
Turfland 60
Lemmer (De Lemmer)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Overgenomen
Gereformeerde Gemeente (v/h in Ned)
M H Trompstraat 68
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde Gemeente (v/h in Ned) - Adventskerk
Achter de Hoven 2c
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan