1573 resultaten

Evangelisch Lutherse kerk
Simon Stijlstraat 2
Harlingen (Harns)
Gemeente Harlingen
Friesland

Nieuwe bestemming
Evangelisch Lutherse kerk
Nieuwe Oosterstraat 28 - 30
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Evangelische Broedergemeente

Akkrum
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Evangelische Gemeenschap Sneek - Hemkerk
Smidsstraat 8
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

In gebruik
Evangelische Gemeente
Brouwersingel 3
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Evangelische Gemeente Nehemia
Zuidkade 54
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Evangelische Gemeente Philadelphia
Torenstraat 18
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

Overgenomen
Evangelische Gemeente Rehoboth
Nieuwebuurt 1 • Steenhouwersweg
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Evangelische Gemeente Salvator
Archipelweg 133
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Fries Museum 1
Turfmarkt 11
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Fries Museum 2
Turfmarkt 11
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Gebouw voor Christelijke belangen

Oostermeer (Eastermar)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gemeenschap van Christus
Huizumerlaan 137
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Gemeenschap van Christus
Vogelsang 10
Zwaagwesteinde (De Westereen)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Gemeente Gods
Achter de Hoven 2c
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Overgenomen
Gemeente Gods - Adventskerk
Eeskwerd 1
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Gemeente van Christus
Wilhelminastraat 2
IJlst (Drylts)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Gemeente van de Gedoopte Christenen
Zilverstraat 46
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gemeente Woord en Daad
De Schuttersheuvel
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerd Lokaal
Kerkstraat
Rinsumageest (Rinsumageast)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan