Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Sort asc Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
3202 Harlingen (Harns) Evangelisch Lutherse kerk Simon Stijlstraat 2 Harlingen Friesland Nieuwe bestemming 0
4318 Leeuwarden (Ljouwert) Evangelisch Lutherse kerk Nieuwe Oosterstraat 28 - 30 Leeuwarden Friesland In gebruik 0
10058 Akkrum Evangelische Broedergemeente Heerenveen Friesland In gebruik 0
21846 Sneek (Snits) Evangelische Gemeenschap Sneek - Hemkerk Smidsstraat 8 Sneek Friesland In gebruik 0
22629 Drachten Evangelische Gemeente Brouwersingel 3 Smallingerland Friesland In gebruik 0
22864 Drachten Evangelische Gemeente Nehemia Zuidkade 54 Smallingerland Friesland In gebruik 0
10703 Drachten Evangelische Gemeente Philadelphia Torenstraat 18 Smallingerland Friesland Overgenomen 0
11812 Dokkum Evangelische Gemeente Rehoboth Steenhouwersweg Nieuwebuurt 1 Dongeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
14437 Leeuwarden (Ljouwert) Evangelische Gemeente Salvator Archipelweg 133 Leeuwarden Friesland In gebruik 0
4294 Leeuwarden (Ljouwert) Fries Museum 1 Turfmarkt 11 Leeuwarden Friesland In gebruik 0
25384 Leeuwarden (Ljouwert) Fries Museum 2 Turfmarkt 11 Leeuwarden Friesland In gebruik 0
25231 Oostermeer (Eastermar) Gebouw voor Christelijke belangen Tytjerksteradiel Friesland Nieuwe bestemming 0
14438 Leeuwarden (Ljouwert) Gemeenschap van Christus Huizumerlaan 137 Leeuwarden Friesland In gebruik 0
18191 Zwaagwesteinde (De Westereen) Gemeenschap van Christus Vogelsang 10 Dantumadeel Friesland In gebruik 0
14434 Leeuwarden (Ljouwert) Gemeente Gods Achter de Hoven 2c Leeuwarden Friesland Overgenomen 0
14435 Leeuwarden (Ljouwert) Gemeente Gods - Adventskerk Eeskwerd 1 Leeuwarden Friesland In gebruik 0
14007 IJlst (Drylts) Gemeente van Christus Wilhelminastraat 2 Wymbritseradiel Friesland In gebruik 0
18354 Frjentsjer (Franeker) Gemeente van de Gedoopte Christenen Zilverstraat 46 Franekeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
21844 Sneek (Snits) Gemeente Woord en Daad De Schuttersheuvel Sneek Friesland Niet in gebruik 0
22574 Rinsumageest (Rinsumageast) Gereformeerd Lokaal Kerkstraat Dantumadeel Friesland In gebruik 0
Pas zoekopdracht aan