Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Sort desc Plaats Naam Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
18190 Zwaagwesteinde (De Westereen) Gereformeerde kerk - Rotondekerk Skoallestrjitte 32 Schoolstraat 32 Dantumadeel Friesland Nieuwe bestemming 0
18152 Zurich (Surch) Hervormde Evangelisatie Caspar de Roblesdijk 60 Wunseradiel Friesland Afgebroken 0
17950 Wouterswoude (Wâlterswâld) Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV) Driesum Kerklaan 12 Dantumadeel Friesland In gebruik 0
17949 Wouterswoude (Wâlterswâld) Hersteld Hervormde kerk (HHG) Kerklaan 12 Dantumadeel Friesland In gebruik 0
17947 Wouterswoude (Wâlterswâld) Hervormde kerk Kerklaan 34 Dantumadeel Friesland In gebruik 0
17922 Warkum (Workum) Unie van Baptisten Gemeenten in Ned - Bethel-El It Sud 52 Súdwest-Fryslân Friesland In gebruik 0
17921 Warkum (Workum) Evangelisch Lutherse kerk Súdwest-Fryslân Friesland Afgebroken 0
17920 Warkum (Workum) Remonstrantse Broederschap It Noard 66 Súdwest-Fryslân Friesland Nieuwe bestemming 0
17919 Wommels Hervormde kerk Rechtszinnig Hofkamp Littenseradeel Friesland Niet in gebruik 0
17918 Wolvega (Wolvegea) Vrij Gereformeerde kerk De Mirt Bernhardlaan 3 Beatrixlaan 36a Weststellingwerf Friesland In gebruik 0
17917 Wolvega (Wolvegea) Gereformeerde kerk - Ichtuskerk Kerkstraat 49 Weststellingwerf Friesland In gebruik 0
17884 Witmarsum (Wytmarsum) Bejaardentehuis Ayola State van Aylvaweg 29 Wunseradiel Friesland In gebruik 0
17883 Witmarsum (Wytmarsum) Gereformeerde kerk Verlengd Oosteind Wunseradiel Friesland Afgebroken 0
17882 Witmarsum (Wytmarsum) Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH) - 't Heechhout Molenweg 9 Wunseradiel Friesland Afgebroken 0
17881 Witmarsum (Wytmarsum) Gereformeerde kerk De Hoeksteen van Aylvaweg 37 Wunseradiel Friesland In gebruik 0
17865 Winsum Hervormde kerk Rechtszinnig Littenseradeel Friesland Niet in gebruik 0
17831 Wijtgaard (Wytgaard) RK klooster Zrs van Liefde (Tilburg) Buorren 11 Leeuwarden Friesland Niet in gebruik 0
17829 Wijnjewoude (Wynjewâld) Gereformeerde kerk vrijgemaakt Maranatha Merkebuorren 91 Opsterland Friesland Niet in gebruik 0
17828 Wijnjewoude (Wynjewâld) Gereformeerde kerk Opsterland Friesland Afgebroken 0
17827 Wijnjewoude (Wynjewâld) Hervormde kerk De Driehoek Merkebuorren 3 Opsterland Friesland In gebruik 0
Pas zoekopdracht aan