Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Sort asc Plaats Naam Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
5943 Rijs (Riis) Huize Mooi Gaasterland Marderleane 1 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Nieuwe bestemming 0
5991 Rinsumageest (Rinsumageast) RK klooster Cistercienzers Klaarkamp "Clarus Campus" - Claerkamp Bij Sybrandahuis Klaarkampseweg Dantumadeel Friesland Afgebroken 0
5992 Rinsumageest (Rinsumageast) Hervormde kerk - Alexanderkerk Juckemaweg 3 Dantumadeel Friesland In gebruik 0
5993 Rinsumageest (Rinsumageast) Gereformeerde kerk (syn.) Kerkstraat 4 Dantumadeel Friesland Nieuwe bestemming 0
6044 Roodhuis (Reahûs) RK kerk H Martinus Slypsterwei 3 Littenseradeel Friesland In gebruik 0
6045 Roordahuizum (Reduzum) Hervormde kerk - Vincentiuskerk Haadstjritte 2 Súdwest-Fryslân Friesland In gebruik 0
6302 Rottevalle (Rottefalle) Doopsgezinde kerk Haven 16 - 18 Smallingerland Friesland In gebruik 0
6303 Rottevalle (Rottefalle) Hervormde kerk Buorren 18 Smallingerland Friesland Niet in gebruik 0
6304 Rottum Hervormde kerk Kloosterweg 13 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland In gebruik + 1 0
6305 Rottum RK kerk De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland In gebruik 0
6319 Ruigahuizen (Rûgehuzen) Hervormde kerk St Jan Tsjerkhôfsleane De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
6364 Sandfirden (Sânfurd) Hervormde kerk Nummer 2 Wymbritseradiel Friesland In gebruik 0
6418 Schalsum (Skalsum) Hervormde kerk St Nicolaas Kerkstraat 4 Frankeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
6423 Scharnegoutum (Skearnegoutum) Christelijk Gereformeerde kerk (CGK) Wymbritseradiel Friesland In gebruik 0
6424 Scharnegoutum (Skearnegoutum) Gereformeerde kerk Legedyk 33 Legedijk 33 Wymbritseradiel Friesland Nieuwe bestemming 0
6425 Scharnegoutum (Skearnegoutum) Hervormde kerk - Martenskerk - Martenstsjerke Achterbuorren 2 Wymbritseradiel Friesland In gebruik 0
6426 Scharsterbrug (Skarsterbrêge) Hervormde kerk Hollandiastraat 8 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland In gebruik 0
6439 Scherpenzeel Hervormde kerk Grindweg 139 Weststellingwerf Friesland In gebruik 0
6443 Schettens (Skettens) Gereformeerde kerk van Osingaweg 17 Wunseradiel Friesland Nieuwe bestemming 0
6478 Schiermonnikoog RK klooster Cisterciënzen Klaarkamp - Claercamp Schiermonnikoog Friesland Afgebroken 0
Pas zoekopdracht aan