1573 resultaten

Huize Mooi Gaasterland
Marderleane 1
Rijs (Riis)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Nieuwe bestemming
RK klooster Cistercienzers Klaarkamp "Clarus Campus" - Claerkamp
Klaarkampseweg • Bij Sybrandahuis
Rinsumageest (Rinsumageast)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk - Alexanderkerk
Juckemaweg 3
Rinsumageest (Rinsumageast)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk (syn.)
Kerkstraat 4
Rinsumageest (Rinsumageast)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

Nieuwe bestemming
RK kerk H Martinus
Slypsterwei 3
Roodhuis (Reahûs)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Vincentiuskerk
Haadstjritte 2
Roordahuizum (Reduzum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Haven 16 - 18
Rottevalle (Rottefalle)
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Buorren 18
Rottevalle (Rottefalle)
Gemeente Smallingerland
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde kerk
Kloosterweg 13
Rottum
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
RK kerk

Rottum
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Jan
Tsjerkhôfsleane
Ruigahuizen (Rûgehuzen)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk
Nummer 2
Sandfirden (Sânfurd)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Nicolaas
Kerkstraat 4
Schalsum (Skalsum)
Gemeente Frankeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Christelijk Gereformeerde kerk (CGK)

Scharnegoutum (Skearnegoutum)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Legedijk 33 • Legedyk 33
Scharnegoutum (Skearnegoutum)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk - Martenskerk - Martenstsjerke
Achterbuorren 2
Scharnegoutum (Skearnegoutum)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Hollandiastraat 8
Scharsterbrug (Skarsterbrêge)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Grindweg 139
Scherpenzeel
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
van Osingaweg 17
Schettens (Skettens)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
RK klooster Cisterciënzen Klaarkamp - Claercamp

Schiermonnikoog
Gemeente Schiermonnikoog
Friesland

Afgebroken
Pas zoekopdracht aan