Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Sort asc Plaats Naam Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
5685 Oudeschoot (Aldskoat) Gereformeerde kerk - De Sionskerk Marktweg 55 Heerenveen Friesland In gebruik 0
5686 Oudeschoot (Aldskoat) Hervormde kerk - Skoattertsjerke Schoterburen - Heerenveen Zuid Schoterlandseweg 24 Heerenveen Friesland In gebruik 0
5697 Oudkerk (Aldtsjerk) Hervormde Dorpskerk Paulus Bartlehiem Van Sminiaweg 29 Tytjerksteradiel Friesland In gebruik 0
5699 Oudwoude (Aldwâld) Hervormde kerk Foarwei 46 Kollumerland Friesland In gebruik + 1 0
5715 Paesens (Peazens) Hervormde kerk St Antonius de Buorren 9 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
5729 Parrega (Parregea) Hervormde kerk - Johannes de Doperkerk Kerkbuurt 3 Wunseradiel Friesland In gebruik 0
5732 Peins Hervormde kerk St Gertrudis Dorpsstraat 2 Franekeradeel Friesland Nieuwe bestemming + 1 0
5749 Piaam Hervormde kerk St Nicolaas Buren 21 Wunseradiel Friesland In gebruik + 1 0
5750 Piaam Gereformeerde kerk Buren 6 Wunseradiel Friesland Nieuwe bestemming 0
5754 Pietersbierum (Pitersbierrum) Hervormde kerk - Petruskerk Tsjerkhofspaed 1 Franekeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
5759 Pingjum (Penjum) Hervormde kerk - Victoriustsjerke - Victoriuskerk Grote Buren 8 Wunseradiel Friesland In gebruik 0
5775 Poppingawier (Poppenwier) Doopsgezinde kerk Binnenbuorren 6 Súdwest-Fryslân Friesland Nieuwe bestemming 0
5776 Poppingawier (Poppenwier) Hervormde kerk Binnenbuorren 12 Súdwest-Fryslân Friesland Nieuwe bestemming + 2 0
5831 Raard Hervormde kerk St Johannes de Doper De Buorren 8 Dongeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
5835 Rauwerd (Raerd) Hervormde kerk - Laurentiuskerk Buorren 9 Súdwest-Fryslân Friesland In gebruik 0
5860 Reitsum Hervormde kerk Flieterpsterdyk 16 Ferwerderadiel Friesland In gebruik 0
5861 Reitsum Gereformeerde kerk Flieterpsterdyk 23 Ferwerderadiel Friesland Nieuwe bestemming 0
5915 Ried (Rie) Hervormde kerk St Walburgis Kerkpad 1 Franekeradeel Friesland In gebruik 0
5938 Rijperkerk (Ryptsjerk) Hervormde kerk Slachtedijk 1 Tytjerksteradiel Friesland In gebruik + 1 0
5942 Rijs (Riis) RK kapel De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
Pas zoekopdracht aan