Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Sort asc Plaats Naam Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
5337 Oenkerk (Oentsjerk) Gereformeerde kerk - Ontmoetingskerk Rengersweg 15 Tytjerksteradiel Friesland In gebruik 0
5365 Oldeberkoop Hervormde kerk Bonifatius Willinge Prinsstraat 2 Ooststellingwerf Friesland In gebruik + 1 0
5366 Oldeboorn (Aldeboarn) Hervormde Grote kerk Pancratius - Doelhoftsjerke Kerkebuurt 4 Tsjerkebuorren 4 Súdwest-Fryslân Friesland Niet in gebruik + 2 0
5367 Oldeboorn (Aldeboarn) Doopsgezinde kerk De Vermaning Andringastraat 7 - 9 Andringastrjitte 7 - 9 Súdwest-Fryslân Friesland Nieuwe bestemming + 2 0
5376 Oldeholtpade Huisorgel Meurs M J van Weststellingwerf Friesland Particulier 0
5377 Oldeholtpade Hervormde Dorpskerk Stephanus Hoofdweg 164 Weststellingwerf Friesland In gebruik 0
5401 Olterterp Hervormde kerk Achterwei 6 Opsterland Friesland In gebruik + 1 0
5454 Oosterbierum (Easterbierrum) Gereformeerde kerk Terp 12 Franekeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
5455 Oosterbierum (Easterbierrum) Hervormde kerk St Georius - Sint Joris Haerdawei 1 Franekeradeel Friesland In gebruik 0
5456 Oosterend (Easterein) Hervormde kerk - Martinikerk Tsjerkebuorren 1 Littenseradeel Friesland In gebruik 0
5457 Oosterend (Easterein) Gereformeerde kerk Wynserdyk 35 Littenseradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
5496 Oosterlittens (Easterlittens) Hervormde kerk - St Margrytkerk Huylckensteinstraat 4 Huylckensteinstrjitte 4 Littenseradeel Friesland In gebruik 0
5497 Oostermeer (Eastermar) Gereformeerde kerk E M Beimastraat 69 Elte Martens Beimastraat 69 Tytjerksteradiel Friesland Niet in gebruik + 2 0
5498 Oostermeer (Eastermar) Hervormde kerk Torenlaan 14 Tytjerksteradiel Friesland In gebruik 0
5500 Oosternijkerk (Easternijtsjerk) Gereformeerde kerk De Bining Langgrousterweg 7 Dongeradeel Friesland Overgenomen 0
5501 Oosternijkerk (Easternijtsjerk) Hervormde kerk - Sint Ceciliakerk De Buorren 14 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
5503 Oosterwierum (Easterwierrum) RK kerk H Wiro Dilledyk 6 Littenseradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
5504 Oosterwierum (Easterwierrum) Hervormde kerk Nicolaas Fugelsangleane 9 Littenseradeel Friesland Nieuwe bestemming + 1 0
5508 Oosterwolde Gereformeerde kerk Het Anker Jan Frankensingel 30 Ooststellingwerf Friesland In gebruik 0
5509 Oosterwolde RK kerk De Heer die Wederkomt Quadoelenweg 3 Ooststellingwerf Friesland Niet in gebruik 0
Pas zoekopdracht aan