1573 resultaten

Hervormde Grote of Jacobijnerkerk
Bredeplaats 4 • Nijehove - Jonnikermuurstraat 95 - Jacobijnerkerkhof 95
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Tsjerkepaed 26
Lekkum
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Nieuwburen 36
Lemmer (De Lemmer)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde Gemeente (v/h in Ned)
Turfland 60
Lemmer (De Lemmer)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Overgenomen
Hervormde kerk
Kerkhof 1
Lemmer (De Lemmer)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
RK kerk H Willibrordus
Schans 45 • naast Schans 47
Lemmer (De Lemmer)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
RK kerk
Noardermieddijk 3
Lichtaard
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Overgenomen
Hervormde kerk - Gertrudiskerk
Noardermieddijk 3
Lichtaard
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk
Doarpsstrjitte 50
Lioessens (Ljussens)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV)
Doarpsstrjitte 16
Lioessens (Ljussens)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Piterkerk
Buorren 30
Lippenhuizen (Lippenhuzen)
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Langewal • Hemrik
Lippenhuizen (Lippenhuzen)
Gemeente Opsterland
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Waaxenserweg 4
Lollum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Hubertuskerk
Kerkstraat 1
Lollum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Buren 2
Longerhouw (Longerhou)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde Dorpskerk Gertrudis
Buorren 1 • Lytsewierrum
Lutkewierum (Lytsewierrum)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Bonifatius
Brink 10
Makkinga (Makkingea)
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Bleekstraat 11 • Tuinstraat 16
Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Buren 17
Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Afgebroken
RK kerk H Martinus
Kerkstraat 12
Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Overgenomen
Pas zoekopdracht aan