Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Sort desc Naam Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
140 Allingawier Hervormde kerk Kerkbuurt 21 Wunseradiel Friesland Nieuwe bestemming + 1 0
141 Allingawier Gereformeerde kerk Kerkbuurt Dorpsstraat 13 Wunseradiel Friesland Nieuwe bestemming 0
89 Akkrum Hervormde kerk - Terptsjerke Om 'e Toer 6 Heerenveen Friesland In gebruik + 2 0
88 Akkrum Gereformeerde kerk Tsjerke Breed Heerenveen Friesland Afgebroken 0
87 Akkrum Gereformeerde Gemeente Koarte Miente 24 Heerenveen Friesland Nieuwe bestemming 0
10058 Akkrum Evangelische Broedergemeente Heerenveen Friesland In gebruik 0
86 Akkrum Doopsgezinde kerk Buorren 1 Heerenveen Friesland Nieuwe bestemming + 2 0
22654 Aengwierden Hervormde kerk Herenwal 137 Heerenveen Friesland In gebruik 0
63 Achlum Hervormde kerk Sint Gertrudis Terp 1 Franekeradeel Friesland In gebruik 0
62 Achlum Gereformeerde kerk Monnikenweg 12 Franekeradeel Friesland Nieuwe bestemming + 1 0
22265 Achlum Doopsgezinde kerk - Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH) Jonkerschap 5 Franekeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
52 Abbegea (Abbega) Hervormde kerk - Gertrudiskerk Wartenterp 18 Wymbritseradiel Friesland In gebruik + 2 0
33 Aalzum Hervormde kerk Mockamawei 4 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
Pas zoekopdracht aan