1573 resultaten

Evangelie Gemeente De Fontein
Suvellaan 2
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Skilwyk 27
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Christengemeente Petra
Praamslaan
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Christelijke Gemeente Het Keerpunt
Harlingerstraat 47
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Bejaardentehuis
N Reijnstraat 19
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Baptisten Gemeente
Skilwijk 13
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Hervormde Dorpskerk Sint Nicolaas
Voorstraat 3
Blije (Blija)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV)
Hoofdstraat 21
Blije (Blija)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk De Haven
Unemastrjitte 13
Blije (Blija)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Hoofdstraat 12
Blije (Blija)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk St Maria Virgo
Buorren 2
Blessum
Gemeente Menameradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk
Markeweg 89
Blesdijke
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

Nieuwe bestemming
RK klooster Zrs van "De Voorzienigheid"
Vitusdyk 29
Blauhûs (Blauwhuis)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Niet in gebruik
RK kerk H Vitus koororgel
Vitusdyk 27
Blauhûs (Blauwhuis)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
RK kerk H Vitus hoofdorgel
Vitusdyk 27
Blauhûs (Blauwhuis)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
RK kerk - schuurkerk H Vitus
Vitusdyk
Blauhûs (Blauwhuis)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Afgebroken
Bejaardentehuis Teatskehus
Vitusdyk 2
Blauhûs (Blauwhuis)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
J H van Aismawei 11
Bitgummole (Beetgumermolen)
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Martinus
Buorren 13
Bitgum (Beetgum)
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Oude Berlikummerweg
Bitgum (Beetgum)
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan