1573 resultaten

Doopsgezinde kerk
De Havens 8
Boazum (Bozum)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk Maria
Tsjerkepaad 1
Boarnwert (Bornwird)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Voortgezette Gereformeerde kerk in Ned (vGKN)
Easterbuorren 52 • Kortehemmen
Boarnburgum (Boornbergum)
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
RK klooster Smalle Ee

Boarnburgum (Boornbergum)
Gemeente Smallingerland
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde kerk
Westerbuorren 11
Boarnburgum (Boornbergum)
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Easterbuorren 52
Boarnburgum (Boornbergum)
Gemeente Smallingerland
Friesland

Overgenomen
Gereformeerde Evangelisatie Bethel
Easterbuorren
Boarnburgum (Boornbergum)
Gemeente Smallingerland
Friesland

Niet in gebruik
Ziekenhuiskapel - Ned Hervormde kapel
F Campuslaan 2
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Ziekenhuis Huylckenstein - Ned Hervormde kapel
Eekwerdlaan 1
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Sint Anthony Gasthuis - Gasthuiskerk
Dijkstraat
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
RK klooster Zrs Franciscanessen van Bennebroek - Zrs Franciscanessen van St Lucia
Boudewijnstraat 111
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs Franciscanessen van Bennebroek - Zrs Franciscanessen van St Lucia
Sparrenburg 10
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs Franciscanessen van Bennebroek - Zrs Franciscanessen van St Lucia
Grote Dijlakker 5
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Nieuwe bestemming
RK klooster Zrs - Liefdezusters van de H Carolus Borromeus
De Diken 10
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Franciscanen (OFM; OSF)
Boereplein 10 • Minderbroeders
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Afgebroken
RK klooster - Proosdij Vinea Domini

Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
RK kerk H Martinus

Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Nieuwe bestemming
RK kerk H Franciscus koororgel
Grote Dijlakker 8
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
RK kerk H Franciscus hoofdorgel
Grote Dijlakker 8
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
RK kerk H Franciscus
Grote Dijlakker
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Afgebroken
Pas zoekopdracht aan