1573 resultaten

Hervormde kerk St Maria - Donatuskerk
Dorpsstraat 8
Doanjum (Dongjum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde Evangelisatie
Tzummarumerweg 8
Doanjum (Dongjum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk

Diken (Dijken)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
Hervormde Dorpskerk - Sint Johannes de Doperkerk
Tsjerkepaed 3
Deinum
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Buren 16
Dedzjum (Dedgum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk St Nicolaas
Dearsum 34
Dearsum (Deersum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk Ora Et Labora
Master de Jongwei 17
De Tike
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - St Hypolytuskerk
Kommisjewei 25
De Pein (Opeinde)
Gemeente Smallingerland
Friesland

Overgenomen
Hervormde kerk
Nijtap 21
De Pein (Opeinde)
Gemeente Smallingerland
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk hersteld - St Hypolytuskerk
Kommisjewei 25
De Pein (Opeinde)
Gemeente Smallingerland
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde kerk
Kommisjewei 184
De Pein (Opeinde)
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Ny Brongergea Tsjerke - het Witte Kerkje
Meijerweg 74
De Knipe (De Knijpe)
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Nij Brongergea Tsjerke
• Benedenknijpe
De Knipe (De Knijpe)
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Meijerweg 73
De Knipe (De Knijpe)
Gemeente Heerenveen
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk
Ds Veenweg 61 • Bovenknijpe
De Knipe (De Knijpe)
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Vrije Evangelische Gemeente De Brug
Brugstraat 3
De Jouwer (Joure)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
Volle Evangelie Gemeente Nij Libben
Prof Titus Brandsmaweg 10
De Jouwer (Joure)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
Volle Evangelie Gemeente Nij Libben
Vegelinsweg 6b
De Jouwer (Joure)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Niet in gebruik
Verzorgingstehuis
Midstraat 10
De Jouwer (Joure)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
RK klooster Zrs van Sint Jozef - Bejaardentehuis St Theresia
Prof Titus Brandsmaweg 8
De Jouwer (Joure)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Nieuwe bestemming
Pas zoekopdracht aan