1573 resultaten

Hervormde kerk - Mariakerk
Tsjerkebuorren 1
Winsum
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk vrijgemaakt Morgenster
Spannumerdijk 5
Winsum
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
RK klooster Zrs van Liefde (Tilburg)
Buorren 11
Wijtgaard (Wytgaard)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Niet in gebruik
RK kerk Maria ten Hemelopneming
Tjissema 2
Wijtgaard (Wytgaard)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Vitus
Wyns 31 • Nummer 31
Wijns (Wyns)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk De Driehoek
Merkebuorren 3
Wijnjewoude (Wynjewâld)
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Weinterp
Tsjerkereed 2 • Duurswoude
Wijnjewoude (Wynjewâld)
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk vrijgemaakt Maranatha
Merkebuorren 91
Wijnjewoude (Wynjewâld)
Gemeente Opsterland
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde kerk

Wijnjewoude (Wynjewâld)
Gemeente Opsterland
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Merkebuorren 34 • Duurswoude
Wijnjewoude (Wynjewâld)
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Bethanië-gemeente

Wijnjewoude (Wynjewâld)
Gemeente Opsterland
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk Sint Andreas
Tsjerkereed 1
Wijnaldum (Winaem)
Gemeente Harlingen
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk

Wijnaldum (Winaem)
Gemeente Harlingen
Friesland

In gebruik
Gereformeerde Evangelisatie

Wijnaldum (Winaem)
Gemeente Harlingen
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk - Vaste Burchtkerk
Menno van Coehoornweg 2
Wijckel (Wikel)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk Eben Haezer
Jachtlustweg 21 • Bargebek
Wijckel (Wikel)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk

Wijckel (Wikel)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk St Nicolaas
Terp 1
Wieuwerd (Wiuwert)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Labadistendijk
Wieuwerd (Wiuwert)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk Maria
Kerkplein 4 • Tsjerkeplein 4
Wierum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan