1573 resultaten

Gereformeerde kerk
Oosterburen 71
Midsland
Gemeente Terschelling
Friesland

Nieuwe bestemming
Evangelie Gemeente Rafael
Brouwershoekweg
Midsland
Gemeente Terschelling
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Nicolaas
Kerkstraat 1 • Fonteinstraat
Midlum (Mullum)
Gemeente Harlingen
Friesland

In gebruik
Verzorgingstehuis De Skule
Stationswei 2
Metslawier (Mitselwier)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Doarpstsjerke
Tsjerkebuorren 7
Metslawier (Mitselwier)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
B Bekkerstrjitte 27
Metslawier (Mitselwier)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Overgenomen
Hervormde Dorpskerk St Lambertus
Skilpaed 2
Menaam (Menaldum)
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Pontianus
Buorren 20
Marssum (Marsum)
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Skoallestrjitte 10
Marssum (Marsum)
Gemeente Menameradiel
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde kerk - Westernijtserk
Jepmaloane 2
Marrum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk - Godeharduskerk
Hegebuorren 17
Marrum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Hervormde Dorpskerk - Godeharduskerk Hoofdorgel
Hegebuorren 17 • Het Oosten 3
Marrum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Lage Hereweg 62
Marrum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk St Maria
Seerp van Galemawei 3
Mantgum
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
RK kerk H Martinus
Kerkstraat 12
Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Overgenomen
RK kerk - schuurkerk

Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Afgebroken
Katholiek Apostolische Kerk
Kerkstraat 12
Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Huisorgel Jong, D. de

Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Particulier
Hervormde kerk - Doniakerk
Kerkeburen 37
Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormd kerkcentrum

Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan