1573 resultaten

Hervormde Grote kerk St Maria Magdalena - kerk Op de Hoogte
Kerkstraat 7
Wolvega (Wolvegea)
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk - Ichtuskerk
Kerkstraat 49
Wolvega (Wolvegea)
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Hoofdstraat West 13
Wolvega (Wolvegea)
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Sint Pancratiuskerk
Wolsumerwei 11
Wolsum
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH) - 't Heechhout
Molenweg 9
Witmarsum (Wytmarsum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Afgebroken
RK klooster Zrs van Liefde (Schijndel)
Aylvaweg 29
Witmarsum (Wytmarsum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs Redemptoristinnen (OssR)
Partijerweg 6
Witmarsum (Wytmarsum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Redemptoristen (CSSR)
Wittemer Allee 32
Witmarsum (Wytmarsum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Augustijnen (OSA; OESA) - Sint Nicolaas van Tolentijn
Arumerweg 66
Witmarsum (Wytmarsum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
RK kerk H Nicolaas van Tolentijn
Arumerweg 68
Witmarsum (Wytmarsum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Koepelkerk
Kerkplein 2
Witmarsum (Wytmarsum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde Evangelisatie
Molenweg 9
Witmarsum (Wytmarsum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk De Hoeksteen
van Aylvaweg 37
Witmarsum (Wytmarsum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Verlengd Oosteind
Witmarsum (Wytmarsum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Afgebroken
Doopsgezinde kerk - Menno Simons Monument
Arumerweg 40
Witmarsum (Wytmarsum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Bejaardentehuis Ayola State
van Aylvaweg 29
Witmarsum (Wytmarsum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Martinus - St Martinustsjerke
Hof 14
Wirdum (Wurdum)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Hervormde Evangelisatie
Lededyk 27
Wirdum (Wurdum)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk - Unitaskerk
Legedijk 18 • Legedyk 18
Wirdum (Wurdum)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk Rechtszinnig

Winsum
Gemeente Littenseradeel
Friesland

Niet in gebruik
Pas zoekopdracht aan