1573 resultaten

Gereformeerde kerk - Weaze kerk
Weaze 25
Oldeboorn (Aldeboarn)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk De Vermaning
Andringastrjitte 7 - 9 • Andringastraat 7 - 9
Oldeboorn (Aldeboarn)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk

Oldebildtdijk
Gemeente Het Bildt
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde kerk Rechtzinnig
Molenlaantje 6
Oldeberkoop
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk Bonifatius
Willinge Prinsstraat 2
Oldeberkoop
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk Nicolaas - De Lege Geaën
Fiifgeawei 6
Offingawier (Offenwier)
Gemeente Sneek
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Mariakerk
Wynzerdyk 9
Oenkerk (Oentsjerk)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk - Ontmoetingskerk
Rengersweg 15
Oenkerk (Oentsjerk)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk

Oenkerk (Oentsjerk)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Afgebroken
Voortgezette Gereformeerde kerk in Ned (vGKN)
Dwarsvaartweg 1
Noordwolde
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

In gebruik
Joodse Synagoge
Hoofdstraat West 6
Noordwolde
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk Rechtzinnig
Hellingstraat 29
Noordwolde
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde Evangelisatie
Hellingstraat 29
Noordwolde
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

Afgebroken
Hervormde Dorpskerk
Hoofdstraat Oost 57
Noordwolde
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Oldeberkoperweg 1
Noordwolde
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Dwarsvaartweg 1
Noordwolde
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk

Noorder-Dragten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
RK kapel
Zomerweg 75
Noordbergum (Noardburgum)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk Immanuël
Rijksstraatweg 15
Noordbergum (Noardburgum)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV)
Rijksstraatweg 23
Noordbergum (Noardburgum)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan