1573 resultaten

Gereformeerde kerk
Breksdyk 47
Oudega (Aldegea)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Christelijk Gereformeerde kerk
Buorren
Oudega (Aldegea)
Gemeente Smallingerland
Friesland

Afgebroken
Vrije Evangelische Gemeente Eben Haezer

Oude Leije (Alde Leie)
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
de Streek 7 • Leyester Hegedyk 3
Oude Leije (Alde Leie)
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk
Boscamping Appelscha
Oud-Appelscha
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk
Marijkemuoiwei
Oranjewoud (Oranjewâld)
Gemeente Heerenveen
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk - Johannestsjerke
Tsjerkebuorren 1 • Uitwellingerga
Oppenhuizen (Toppenhuzen)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Tsjerkebuorren 51 • Uitwellingerga
Oppenhuizen (Toppenhuzen)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk St Nicolaas
Terpleane 11 • Terplaan 11
Oostrum (Eastrum)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk Johannes
de Cingel 1
Oosthem (Easthim)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk 't Anker
Nessenwei 28 • Buorren
Oosthem (Easthim)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Martinuskerk
Buren 29
Oosterzee (Eastersee)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Buren 24
Oosterzee (Eastersee)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Nieuwe bestemming
Verzorgingstehuis Marienhof
Schapekamp 1
Oosterwolde
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

In gebruik
Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
Rikkingahof 1
Oosterwolde
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

In gebruik
RK klooster Zrs Franciscanessen van de H Familie
Schapekamp 1
Oosterwolde
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Paters Minderbroeders

Oosterwolde
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Niet in gebruik
RK kerk De Heer die Wederkomt
Quadoelenweg 3
Oosterwolde
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Niet in gebruik
RK kapel - Adventskerk
Quadoelenweg 3
Oosterwolde
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

In gebruik
Moluks Evangische Gemeente Jacob
de Hieming 31
Oosterwolde
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan