1573 resultaten

Hervormde kerk St Jan
Tsjerkhôfsleane
Ruigahuizen (Rûgehuzen)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
RK klooster Zrs Benedictijnen - Julianazusters
Kloosterweg 13
Rottum
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
RK kerk

Rottum
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Kloosterweg 13
Rottum
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
RK kerk
Als Daem 4
Rottevalle (Rottefalle)
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Buorren 18
Rottevalle (Rottefalle)
Gemeente Smallingerland
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde kerk Eben Haezer
Buorren 44
Rottevalle (Rottefalle)
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Haven 16 - 18
Rottevalle (Rottefalle)
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Apostolisch Genootschap
Hoge Dijk • aan de Pôlle
Rotsterhaule
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde kerk
Schoterweg 11
Rotstergaast
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk - Vincentiuskerk
Haadstjritte 2
Roordahuizum (Reduzum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk Martinus - it Readtsjerkje
Tsjerkewei 17 • Kerkweg 17
Roodkerk (Readtsjerk)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

Nieuwe bestemming
RK statie

Roodhuis (Reahûs)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

Afgebroken
RK kerk H Martinus
Slypsterwei 3
Roodhuis (Reahûs)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Tsjerkewei 3
Roodhuis (Reahûs)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk

Rohel (Reahel)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
RK klooster Cistercienzers Klaarkamp "Clarus Campus" - Claerkamp
Klaarkampseweg • Bij Sybrandahuis
Rinsumageest (Rinsumageast)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk - Alexanderkerk
Juckemaweg 3
Rinsumageest (Rinsumageast)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk (syn.)
Kerkstraat 4
Rinsumageest (Rinsumageast)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk

Rinsumageest (Rinsumageast)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Pas zoekopdracht aan