1573 resultaten

Doopsgezinde kerk
Statenweg 10
Sint Annaparochie (Sint Anne)
Gemeente Het Bildt
Friesland

Nieuwe bestemming
RK klooster Klaarkamp
Birdaarsterstraatweg
Sijbrandahuis (Sibrandahûs)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk - Kloosterkapel
Birdaarsterstraatweg 4
Sijbrandahuis (Sibrandahûs)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk St Maarten
It Lange Ein 44
Sijbrandaburen (Sibrandabuorren)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
RK klooster

Siegerswoude (Sigerswâld)
Gemeente Opsterland
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk
Binnenwei 14 • Buurtschap van Garijp
Siegerswoude (Sigerswâld)
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Hervormde Evangelisatie Rehoboth
van Akenwei 43
Siegerswoude (Sigerswâld)
Gemeente Opsterland
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV)

Siegerswoude (Sigerswâld)
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk Elim (CGK)
Taeijewyk 1a • De Wilp
Siegerswoude (Sigerswâld)
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Sixtuskerk
Tsjerkepaed 1
Seisbierrum (Sexbierum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk vrijgemaakt
Terppaed 7
Seisbierrum (Sexbierum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk Terskflier
Tjerk Hiddesstritte 27
Seisbierrum (Sexbierum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Schoolstraat 3
Schraard (Skraard)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Smidstraat 21
Schraard (Skraard)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Evangelie Gemeente Noorderlicht
Aneawei 2
Schinnen
Gemeente Menameradiel
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde kerk - St Maria Virgokerk
Buorren 29
Schingen (Skingen)
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Schillaerdijk 2 • Hilaard
Schillaard
Gemeente Littenseradeel
Friesland

Afgebroken
RK klooster Zrs van de Goddelijke Voorzienigheid (Tegelen)

Schiermonnikoog
Gemeente Schiermonnikoog
Friesland

Afgebroken
RK klooster Cisterciënzen Klaarkamp - Claercamp

Schiermonnikoog
Gemeente Schiermonnikoog
Friesland

Afgebroken
RK klooster - Cisterciënzer of Trappistenklooster
Knuppeldam 2
Schiermonnikoog
Gemeente Schiermonnikoog
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan