Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Sort desc Naam Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
6739 Sint Annaparochie (Sint Anne) Doopsgezinde kerk Statenweg 10 Het Bildt Friesland Nieuwe bestemming 0
6560 Sijbrandahuis (Sibrandahûs) RK klooster Klaarkamp Birdaarsterstraatweg Dantumadeel Friesland Afgebroken 0
6559 Sijbrandahuis (Sibrandahûs) Hervormde kerk - Kloosterkapel Birdaarsterstraatweg 4 Dantumadeel Friesland Nieuwe bestemming 0
6558 Sijbrandaburen (Sibrandabuorren) Hervormde kerk St Maarten It Lange Ein 44 Súdwest-Fryslân Friesland In gebruik + 1 0
21764 Siegerswoude (Sigerswâld) RK klooster Opsterland Friesland Afgebroken 0
16419 Siegerswoude (Sigerswâld) Hervormde kerk Buurtschap van Garijp Binnenwei 14 Opsterland Friesland In gebruik 0
22743 Siegerswoude (Sigerswâld) Hervormde Evangelisatie Rehoboth van Akenwei 43 Opsterland Friesland Nieuwe bestemming 0
6556 Siegerswoude (Sigerswâld) Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV) Opsterland Friesland In gebruik 0
6555 Siegerswoude (Sigerswâld) Christelijk Gereformeerde kerk Elim (CGK) De Wilp Taeijewyk 1a Opsterland Friesland In gebruik 0
6548 Seisbierrum (Sexbierum) Hervormde kerk - Sixtuskerk Tsjerkepaed 1 Franekeradeel Friesland In gebruik 0
9852 Seisbierrum (Sexbierum) Gereformeerde kerk vrijgemaakt Terppaed 7 Franekeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
16409 Seisbierrum (Sexbierum) Gereformeerde kerk Terskflier Tjerk Hiddesstritte 27 Franekeradeel Friesland In gebruik 0
6538 Schraard (Skraard) Hervormde kerk Schoolstraat 3 Wunseradiel Friesland In gebruik 0
16385 Schraard (Skraard) Gereformeerde kerk Smidstraat 21 Wunseradiel Friesland Nieuwe bestemming 0
16347 Schinnen Evangelie Gemeente Noorderlicht Aneawei 2 Menameradiel Friesland Niet in gebruik 0
9883 Schingen (Skingen) Hervormde kerk - St Maria Virgokerk Buorren 29 Menameradiel Friesland In gebruik 0
16342 Schillaard Hervormde kerk Hilaard Schillaerdijk 2 Littenseradeel Friesland Afgebroken 0
20987 Schiermonnikoog RK klooster Zrs van de Goddelijke Voorzienigheid (Tegelen) Schiermonnikoog Friesland Afgebroken 0
6478 Schiermonnikoog RK klooster Cisterciënzen Klaarkamp - Claercamp Schiermonnikoog Friesland Afgebroken 0
24585 Schiermonnikoog RK klooster - Cisterciënzer of Trappistenklooster Knuppeldam 2 Schiermonnikoog Friesland In gebruik 0
Pas zoekopdracht aan