Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Sort desc Naam Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
16760 Surhuisterveen (Surhústerfean) Hervormde Evangelisatie De Omloop Achtkarspelen Friesland Niet in gebruik 0
16763 Surhuisterveen (Surhústerfean) Gereformeerde kerk vrijgemaakt De Ark De Dellen 1a Achtkarspelen Friesland Nieuwe bestemming 0
16759 Surhuisterveen (Surhústerfean) Gereformeerde kerk - Fokker - De Flambou Groningerstraat 40 Achtkarspelen Friesland In gebruik 0
6918 Surhuisterveen (Surhústerfean) Gereformeerde kerk Groningerstraat 40 Achtkarspelen Friesland Afgebroken 0
22414 Surhuisterveen (Surhústerfean) Gereformeerde kapel Tussen Surhuisterveen en Houtigehage Achtkarspelen Friesland Afgebroken 0
16761 Surhuisterveen (Surhústerfean) Gereformeerde Evangelisatie Heidelaan 2 Achtkarspelen Friesland Nieuwe bestemming 0
6917 Surhuisterveen (Surhústerfean) Doopsgezinde kerk - Feanster Fermanje Gedempte Vaart 25 Achtkarspelen Friesland In gebruik 0
16762 Surhuisterveen (Surhústerfean) Christelijk Gereformeerde kerk Ichthus - De Regenboog (CGK) De Dellen 48 Achtkarspelen Friesland In gebruik 0
6916 Suawoude (Suwâld) Hervormde kerk St Georgius Kerkbuurt 23 Tytjerksteradiel Friesland In gebruik + 1 0
6915 Suawoude (Suwâld) Gereformeerde kerk Eben Haezer Kerkbuurt 53 Tytjerksteradiel Friesland Nieuwe bestemming 0
16758 Suawoude (Suwâld) Christelijk Gereformeerde kerk (CGK) Tytjerksteradiel Friesland Afgebroken 0
9873 Suameer (Sumar) Hervormde Dorpskerk Greate Buorren 14 Tytjerksteradiel Friesland In gebruik + 1 0
16757 Suameer (Sumar) Gereformeerde kerk vrijgemaakt Knilles Wijtsewei 1 Tytjerksteradiel Friesland Afgebroken 0
6914 Suameer (Sumar) Gereformeerde kerk Rehoboth Heerenweg 16 Tytjerksteradiel Friesland Afgebroken 0
21799 Stiens Huisorgel Bekker Jan Eeskes Huizinge No 1 Leeuwarderadeel Friesland Particulier 0
6897 Stiens Huisorgel Bekker Eesge Jans Leeuwarderadeel Friesland Particulier 0
6898 Stiens Hervormde kerk St Vitus Pieter Jellessingel 1 Leeuwarderadeel Friesland In gebruik + 2 0
16729 Stiens Hervormde Evangelisatie Achterweg Kakewei 16 Leeuwarderadeel Friesland Nieuwe bestemming 0
16728 Stiens Gereformeerde kerk De Hege Stins Gijsbert Japicxstrjitte 4 Leeuwarderadeel Friesland Overgenomen 0
6895 Stiens Gereformeerde kerk Uniawei 35 Leeuwarderadeel Friesland Nieuwe bestemming 0
Pas zoekopdracht aan