1573 resultaten

Hervormde Evangelisatie
De Omloop
Surhuisterveen (Surhústerfean)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde kerk vrijgemaakt De Ark
De Dellen 1a
Surhuisterveen (Surhústerfean)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk - Fokker - De Flambou
Groningerstraat 40
Surhuisterveen (Surhústerfean)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Groningerstraat 40
Surhuisterveen (Surhústerfean)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kapel
• Tussen Surhuisterveen en Houtigehage
Surhuisterveen (Surhústerfean)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde Evangelisatie
Heidelaan 2
Surhuisterveen (Surhústerfean)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk - Feanster Fermanje
Gedempte Vaart 25
Surhuisterveen (Surhústerfean)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk Ichthus - De Regenboog (CGK)
De Dellen 48
Surhuisterveen (Surhústerfean)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Georgius
Kerkbuurt 23
Suawoude (Suwâld)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk Eben Haezer
Kerkbuurt 53
Suawoude (Suwâld)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Christelijk Gereformeerde kerk (CGK)

Suawoude (Suwâld)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Afgebroken
Hervormde Dorpskerk
Greate Buorren 14
Suameer (Sumar)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk vrijgemaakt
Knilles Wijtsewei 1
Suameer (Sumar)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk Rehoboth
Heerenweg 16
Suameer (Sumar)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Afgebroken
Huisorgel Bekker Jan Eeskes
Huizinge No 1
Stiens
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Particulier
Huisorgel Bekker Eesge Jans

Stiens
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Particulier
Hervormde kerk St Vitus
Pieter Jellessingel 1
Stiens
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

In gebruik
Hervormde Evangelisatie
Kakewei 16 • Achterweg
Stiens
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk De Hege Stins
Gijsbert Japicxstrjitte 4
Stiens
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Overgenomen
Gereformeerde kerk
Uniawei 35
Stiens
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Pas zoekopdracht aan